Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakképesítés

Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 62. sorszámú Fotográfus és fotótermék-kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 810 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Fotográfus és fotótermék-kereskedő

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

  1. 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 

  ABC
 3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.3713

8137

Fényképész

Fotó és mozgófilmlaboráns

Fényképész
 3.1.3.Fotó és mozgófilm laboráns

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A fotográfus és fotótermék-kereskedő olyan fejlett vizuális kommunikációs kultúrával, valamint fotótechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg a fotográfia különböző területein adódó szakmai és kereskedői feladatokat. Használja a kor követelményeinek megfelelő technológiákat. Az alkalmazott és autonóm fotográfia területén dolgozik.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

–      fénykép-, és videofelvételeket készíteni, utómunkálatokat végezni

–      fotótermékeket értékesíteni, tájékoztatást adni a szolgáltatásokról, kidolgozni az analóg és a digitális munkákat

–      ellátni az üzlet/telephely/szalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat

–      önállóan fotográfiákat készíteni, tudatos fotográfusi tervezői munkát végezni, kivitelező feladatokat ellátni, alkalmazva az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

  ABC
 3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
 3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
 3.3.3.

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2.azonosító számamegnevezése
 4.3.10039-12Művészetelméleti és szakrajz feladatok
 4.4.10038-12Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek
 4.5.10037-12A fotográfiai eszközök jellemzése
 4.6.10854-12Fotográfiai elmélet
 4.7.10855-12Fotográfiai gyakorlat
 4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
 4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

Szakmai vizsgaremek és portfolió készítése

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevé-
kenysége
 5.2.3.10039-12Művészetelméleti és szakrajz

feladatok

 

szóbeli, gyakorlati

 5.2.4.10038-12Kereskedelmi és vállalkozási

tevékenységek

 

szóbeli

 5.2.5.10037-12A fotográfiai eszközök jellemzésegyakorlati
 5.2.6.10854-12Fotográfiai elméletszóbeli
 5.2.7.10855-12Fotográfiai gyakorlatgyakorlati
 5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épü-
lő képzések esetén)
 

írásbeli

 5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
 5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

 

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai vizsgaremek és portfolió bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: Vizsgaremek digitális és nyomtatott formában, portfolió digitális és, vagy nyomtatott formában A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40%

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Ábrázolás, képalkotás, számítógépes képfeldolgozás, termékismertetés

 

A vizsgafeladat ismertetése: Adott feladat alapján ábrázolás, illetve képalkotás, képfeldolgozás, utómunka, nyomtatás, digitális tükörreflexes gép ismertetése, áruajánlás

 

A vizsgafeladat időtartama: 70 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 60%

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Művészetelméleti és szakrajzi feladatok, Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek, Fotográfiai elmélet modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: Szakmai vizsgaremek és portfolió készítése

A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a vizsgázó elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából.

A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját nyomtatott, vagy elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok).

A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképző évfolyam második félévében a vizsgaszervező intézmény adja ki, illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a vizsgaremek feladatot a vizsgára történő jelentkezés időpontjában kapja meg a vizsgázó a vizsgaszervező intézménytől.

A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.

A portfolió a szakmai képzés alatt készített fényképekből minimum 20 darabos sorozat.

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu című weblapján érhetők el a Szakés Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: Az 5.3.1. vizsgafeladat sikertelen teljesítése esetén a vizsga nem folytatható

 

 

  1. ESZKÖZÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

  A
 6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök mini-
mumát meghatározó eszközés felszerelési jegyzék
 6.2.Számítógép és monitor
 6.3.Digitális tükörreflexes fényképezőgép, és objektívek, rendszervaku
 6.4.Analóg tükörreflexes fényképezőgép, és objektívek, rendszervaku
 6.5.Műszaki fényképezőgép, és objektívek
 6.6.Digitális videókamera
 6.7.Nyomtató, vagy levilágító eszközök
 6.8.Kép és videó feldolgozó szoftverek
 6.9.Honlap készítő szoftver, katalogizáló szoftver
 6.10.Fotóműtermi felszerelések
 6.11.Műtermi vakuk
 6.12.Kézi fénymérő
 6.13.Analóg fekete-fehér laboratóriumi eszközök
 6.14.Digitális adathordozók
 6.15.Szkenner

 

 

  1. EGYEBEK

 

7.1. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

IPOSZ 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20.

Szakközépiskolai képzésnél: Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MÜ-SZA)

Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakközépiskola címén

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakképesítésre, sem fizetős Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS