Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő szakképesítés

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 70. sorszámú Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 521 03

 

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 520-780

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség.

 

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7325Hegesztő, lángvágóAutogénvágó
3.1.3.Elektromosív-hegesztő
3.1.4.Elektromosív-vágó
3.1.5.NC-vezérlésű lángvágógép kezelője
3.1.6.Optikai vezérlésű lángvágógép kezelője
3.1.7.plazmavágó

 

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi villamos ív, illetve fémolvasztásos vágásra vagy egybeolvasztásra szolgáló más hőforrások segítségével.

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

–       olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat

–       ellenőrizni a munkaterületet

–       előkészíteni a munkadarabot

–       beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket

–       elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat

–       elvégezni a hegesztést

–       önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után

–       betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 521 06Hegesztőszakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
4.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatok
4.5.10180-12Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
4.6.11455-12Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelemszóbeli
5.2.4.10162-12Gépészeti alapozó feladatokgyakorlati
5.2.5.10180-12Hegesztés előkészítő és befejező műveleteigyakorlati
5.2.6.11455-12Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatokgyakorlati, szóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötést készít Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel

A vizsgafeladat ismertetése:

1Sarokvarrat, cső – lemezs = 3-5 mm

D = 50-80 mm

PF
2Tompavarrats = 4-8 mmPC
3Tompavarrats = 3-6 mm

D > 100 mm

PF

 

A vizsga akkor értékelhető, ha

a meghegesztendő varrat minimális hossza tompavarratnál: lemez 300 mm, cső 250 mm, sarokvarratnál 150 mm

a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél

 

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése:  –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett szerkezetek

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A szakmai záróvizsgán hegesztett vizsgadarabok igény szerint minősítésre is szolgálhatnak az MSZ EN 287-1/MSZ EN ISO 9606 sorozat/ szerint, az arra felhatalmazott vizsgabizottsági tag jelenléte esetén, aki az értékelést az MSZ EN ISO 5817 B, illetve C szinteknek megfelelően végzi el a minősítési szabványban előírt vizsgálatok elvégeztetése után.

 

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Lángvágó berendezés
6.3.Ívhegesztő berendezés
6.4.Hegesztő készülékek (befogószerszámok)
6.5.Forgatók, pozicionálók
6.6.Kéziszerszámok (sarokcsiszoló, kalapácsok, drótkefe)
6.7.Speciális szerszámok és tartozékok
6.8.Mérőeszközök
6.9.Technológiai specifikus védőeszközök (védőfalak)
6.10.Egyéni védőeszközök (HBSZ és gyártó előírás szerint)
6.11.Környezetvédelmi eszközök (elszívó és szűrő egységek)
6.12.Hegesztést segítő eszközök (kerámia alátétek, rézgyám, gyökvédő eszközök)

 

 

  1. EGYEBEK

 

Modulzáró vizsga kötelező feladatai:

A modulzáró vizsgadarabok elfogadási feltétele, hogy feleljenek meg szemrevételezés vizsgálat után minimum az MSZ EN ISO 5817 szabvány D követelményszintjének.

 

 

1Sarokvarrat, T-kötéss = 4-8 mmPB
2Sarokvarrat, T-kötéss = 4-8 mmPF
3Sarokvarrat, cső – lemezs = 3-5 mm

D = 50-80 mm

PD
4Tompavarrats = 4-8 mmPA
5Tompavarrats = 4-8 mmPF
6Tompavarrats = 4-8 mmPE
7Tompavarrats = 3-6 mm

D  > 100 mm

PC

 

A vizsga akkor értékelhető, ha

a meghegesztendő varrat minimális hossza tompavarratnál 250, sarokvarratnál 150 mm

a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél

MIG/MAG hegesztésnél a 2-es és a 4-es feladat alumínium is

legalább egy vizsgadarab 136-os jelű eljárással készüljön

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő szakképesítésre, sem fizetős Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS