Fogtechnikus gyakornok szakképesítés

Fogtechnikus gyakornok szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Fogtechnikus gyakornok szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Fogtechnikus gyakornok szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Fogtechnikus gyakornok szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Fogtechnikus gyakornok szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Fogtechnikus gyakornok szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 21. sorszámú Fogtechnikus gyakornok megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1.      A szakképesítés azonosító száma: 54 724 01

 

1.2.      Szakképesítés megnevezése: Fogtechnikus gyakornok

 

1.3.      Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4.      Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1400-1700

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.      A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.   Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2.      Szakmai előképzettség: –

 

2.3.      Előírt gyakorlat: –

 

2.4.      Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5.      Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6.      Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7.      Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8.      Szintvizsga: –

 

2.9.      Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1.      A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

  ABC
 3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.3333FogtechnikusFogtechnikus gyakornok

 

3.2.   A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A fogtechnikus gyakornok fogtechnikai laboratóriumban fogpótlásokat, illetve javításokat készít. A fogpótlások készítésénél betartja a technológiai előírásokat. Munkája során együttműködik a fogorvossal, az asszisztenciával és a pácienssel. Szakterülete elhivatottságot igényel, ennek érdekében folyamatosan továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt, tájékozódik a szaksajtóból, ismeri az új fogtechnikai eljárásokat, gnathológiai szempontokat. Feladatai elvégzése közben betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és ergonómiai szabályokat.

Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit.  Tevékenysége során a szakmai etikai normákat figyelembe veszi.

 

A szakképesítéssel rendelkező fogtechnikai laboratóriumban az alábbi feladatok elvégzésére képes:

–     kivehető műanyag alaplemezes fogpótlást készíteni

–     fémlemezzel kombinált fogpótlást készíteni

–     rögzített fogpótlások vázrészét készíteni

–     rögzített fogpótlások leplezését készíteni

–     a fogpótlások javítását elkészíteni

 

3.3.   Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 724 01Fogtechnikusszakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 4.2.azonosító

száma

megnevezése
 4.3.11148-12Rögzített fogpótlás készítése
 4.4.11115-12          Alapismeretek az egészségügyi ellátásban
 4.511211-12Egészségügyi technikai alapismeretek
 4.6.11210-12Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek
 4.7.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 4.8.11499-12Foglalkoztatás II.
 4.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.   A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2.   A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító

száma

 

megnevezése

a modulzáró vizsga vizs-

gatevékenysége

 5.2.3.11148-12Rögzített fogpótlás készítésegyakorlat és szóbeli
 5.2.4.11115-12Alapismeretek az egészségügyi ellátásbanszóbeli
 5.2.5.11211-12Egészségügyi technikai alapismeretekgyakorlati és szóbeli
 5.2.6.11210-12Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismere-

tek

írásbeli
 5.2.7.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzé-írásbeli
   sek esetén) 
 5.2.8.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
 5.2.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3.   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1.   Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Teljes alsó-felső fogpróba készítése, 4 tagú anatómikus mintázat, 4 tagú hídmintázat készítése kerámia leplezéshez, valamint fémlemez tervezés mintázás.

 

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten

–   középértékű artikulátorban rögzített funkciós mintákon:

–     modellanalízis

–     fogfelállítás a szakmai, fogászati funkcionális anatómiai szabályok szerint

–     a fogpróbák becsiszolása gnathológiai elvek szerint

–     a fogpróbák mintázása

 

–   középértékű artikulátorban rögzített szekciós vagy kiemelhető csonkokkal ellátott mintán:

–     6 tagú, felső vagy alsó anatómikus mintázat készítése a fogak morfológiája alapján

–     4 tagú felső vagy alsó hídmintázat készítése kerámia leplezéshez, funkcionális, statikai, esztétikai, fonetikai és higiéniai szabályok szerint

 

Alsó vagy felső fémlemez tervezése frézelő paralelométerben mestermintára és alsó vagy felső fémlemez mintázása munkamintára, funkcionális, statikai, esztétikai, fonetikai és higiéniai szabályok alapján.

 

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

 

5.3.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: – perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -%

 

5.3.3.   Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése Központilag összeállított feladatsor

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli szakmai feladatsor központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő

 

 11148-12Rögzített fogpótlás készítése
 11115-12Alapismeretek az egészségügyi ellátásban
 11211-12Egészségügyi technikai alapismeretek
 11210-12Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismere-

tek

 

 

követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

 

5.4.   A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5.   A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

  A
 6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

 6.2.Elméleti oktatáshoz és demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhely-

ség

 6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
 6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
 6.5.Szakmai dia-és fóliasorozatok
 6.6.Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
 6.7Fertőtlenítőszerek és eszközök
 6.8Tanulónként

Fogtechnikus munkaasztal mikromotorral, megfelelő megvilágí-

tással és elszívóval

 6.9Bunsen-égő
 6.10Középértékű artikulátor
 6.11Fogtechnikai laboratóriumi kéziszerszámok és eszközök
 6.12Gipszcsiszoló
 6.13Polírmotor elszívóval
 6.14Forrázó, polimerizáló berendezés
 6.15Vákuumkeverő
 6.16Előmelegítő-és kitüzelő kemencék
 6.17Öntvénytisztító elszívóval
 6.18Kerámia kályha
 6.19Kompresszor
 6.20Ultrahangos tisztító vagy gőzborotva
 6.21Frézgép
 6.22Vibrátor
 6.23Elektropolír
 6.24Öntőgép
 6.25Mártóviasz-melegítő
 6.26Asztali nagyító

 

 

  1. EGYEBEK

 

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Fogtechnikus gyakornok szakképesítésre, sem fizetős Fogtechnikus gyakornok szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS