Fogászati asszisztens szakképesítés

Fogászati asszisztens szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Fogászati asszisztens szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Fogászati asszisztens szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Fogászati asszisztens szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Fogászati asszisztens szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Fogászati asszisztens szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 18. sorszámú Fogászati asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1.      A szakképesítés azonosító száma: 54 720 02

 

1.2.      Szakképesítés megnevezése: Fogászati asszisztens

 

1.3.      Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4.      Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1400-1700

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.      A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.   Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2.      Szakmai előképzettség: –

 

2.3.      Előírt gyakorlat: –

 

2.4.      Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5.      Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6.      Elméleti képzési idő aránya: 50%

 

2.7.      Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

 

2.8.      Szintvizsga: –

 

2.9.      Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1.      A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

  ABC
 3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2.3325Fogászati asszisztensFogászati asszisztens

 

3.2.   A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A fogászati asszisztens a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett segédkezik a fogászati kezeléseknél, tisztán tartja, fertőtleníti, előkészíti a műszereket és a kezeléshez szükséges különböző fogászati eszközöket, elvégzi az adminisztratív teendőket.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–     előkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket

–     a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni

–     prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, protetikai, dento-alveoláris sebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási kezeléseknél, beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni

–     orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia-körnek megfelelő ellátási-, vizsgálati-, gondozási-, rehabilitációs feladatokat

–     pszichés támogatást nyújtani a páciensnek

–     sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak

–     a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni

–     egészségnevelő, -fejlesztő tevékenységet folytatni

–     a vizsgáló-, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani

–     felhasználói szintű informatikai tevékenységet végezni

–     dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatot ellátni

 

 

3.3.   Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusszakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  AB
 4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-

sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

 4.2.azonosító

száma

megnevezése
 4.3.11110-12Egészségügyi alapismeretek
 4.4.11221-12Alapápolás
 4.5.11222-12Klinikumi ismeretek
 4.6.11142-12Fogászati ismeretek
 4.7.11143-12Gyermekfogászat, fogszabályozás
 4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
 4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.   A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2.   A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

  ABC
 5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
 5.2.2.azonosító száma 

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
 5.2.3.11110-12Egészségügyi alapismeretekgyakorlati és írásbeli
 5.2.4.11221-12Alapápolásgyakorlati
 5.2.5.11222-12Klinikumi ismeretekírásbeli és szóbeli
 5.2.6.11142-12Fogászati ismeretekgyakorlati és szóbeli
 5.2.7.11143-12Gyermekfogászat, fogszabályozásgyakorlati és szóbeli
 5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő

képzések esetén)

írásbeli
 5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
 5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3.   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1.   Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati ismeretek, gyermekfogászati, fogszabályozási alapfeladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, a páciens kezelőlapja alapján a fogászati kezelés és fogászati beavatkozás során asszisztensi és dokumentációs feladatok ellátása

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45%

 

5.3.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

 

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Fogászati ismeretek, Gyermekfogászat, fogszabályozás követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

5.3.3.   Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Fogászati ismeretek, Gyermekfogászat, fogszabályozás szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

 

5.4.   A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5.   A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

  A
 6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
 6.2.Elméleti oktatáshoz és demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhely-

ség

 6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
 6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
 6.5.Szakmai dia-és fóliasorozatok
 6.6.Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
 6.7.A beteg ember komfortérzésének biztosításához szükséges eszkö-

zök

 6.8.Betegágy és tartozéka, éjjeliszekrény, karosszék
 6.9.A beteg kényelmét szolgáló eszközök
 6.10.Dokumentációk
 6.11.Életjelek mérésére szolgáló eszközök
 6.12.EKG-készülék
 6.13.Testsúly, testmagasság és derék-körfogat mérésére szolgáló eszkö-

zök

 6.14.Infúzió és injekció adásához szükséges eszközök (fantomok)
 6.15.Vércukor-meghatározó készülék
 6.16.Vércsoport-meghatározásához szükséges eszközök
 6.17.Felszerelt kötözőkocsi (fantomok)
 6.18.Felszerelt ágyazókocsi
 6.19.Fertőtlenítőszerek és eszközök
 6.20.Diagnosztikai beavatkozásokhoz szükséges eszközök
 6.21.Szájsebészetben alkalmazott eszközök
 6.22.Fogászati eszközök
 6.23.Fogszabályozásnál alkalmazott eszközök
 6.24.Fogászati röntgenkészülék
 6.25.Mérőműszerek, mérlegek
 6.26.Dokumentumok
 6.27.Archiválás eszközei

 

 

  1. EGYEBEK

 

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Fogászati asszisztens szakképesítésre, sem fizetős Fogászati asszisztens szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS