Fitness-wellness instruktor szakképesítés

Fitness-wellness instruktor szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Fitness-wellness instruktor szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Fitness-wellness instruktor szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Fitness-wellness instruktor szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Fitness-wellness instruktor szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Fitness-wellness instruktor szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 124. sorszámú Fitness-wellness instruktor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 813 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Fitness-wellness instruktor

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

 1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

 1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3722Fitnesz- és rekreációs programok irányítójaAqua tréner
3.1.3.Aqua fitness oktató
3.1.4.Vízi aerobik oktató
3.1.5.Csoportos fitness instruktor
3.1.6.Fitness aerobik oktató
3.1.7.Teremedző
3.1.8.Fitness instruktor
3.1.9.Kondicionáló edző
3.1.10.Sportanimátor
3.1.11.4222

 

Recepciós

 

Fitness asszisztens
3.1.12.Wellness asszisztens

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A fitness-wellness instruktor a rekreációs sport jellemző létesítményeiben (fitness, wellness klubok, szállodák részlegei, uszodák, szabadidőközpontok, tornatermek stb.) tervez, szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket. Tevékenysége elsősorban a lakosság fittségi állapotának javítására irányul. A foglalkozásvezetésen túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati feladatokat is ellát. Komplex felkészültsége alapján egyaránt alkalmas a legváltozatosabb mozgásprogramok oktatására és a létesítmény működtetésében való hatékony közreműködésre.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–      a fizikai aktivitás fontosságát terjeszteni, az általa oktatott mozgásprogramokat népszerűsíteni

–      változatos hangulatú, dinamikájú és edzéshatású zenés órafajtákat tartani

–      csoportos és egyéni vízi edzésprogramokat vezetni

–      a csoport tudásszintjének megfelelő gyakorlatanyagot összeállítani, a terhelésintenzitást adekvát módon szabályozni

–      életkori sajátosságoknak megfelelő és egyéb speciális csoportos foglalkozásokat tervezni, levezetni

–      a gyakorlatokat bemutatni és megtanítani

–      a kellemes csoportlégkört megteremteni, a csoporttagokat motiválni

–      a hibákat felismerni, kijavítani, a sérüléseket megelőzni

–      szükség esetén elsősegélynyújtási feladatokat ellátni

–      az erőfejlesztő és kardio gépeken végzett egyéni edzéseket szakszerűen felügyelni

–      fittségi tanácsadást végezni, szükség esetén edzésterveket készíteni

–      a létesítményműködéssel kapcsolatos szabályokat közvetíteni

–      a pénzforgalmat lebonyolítani

–      adminisztratív feladatokat ellátni

–      a részleg által forgalmazott termékeket árusítani

–      a műszaki és személyes jellegű problémák megoldásában közreműködni

–      eladást ösztönző, marketingkommunikációs technikákat alkalmazni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.51 813 01Aqua trénerrészszakképesítés
3.3.4.51 813 02Csoportos fitness instruktorrészszakképesítés
3.3.5.51 813 03Fitness instruktorrészszakképesítés
3.3.6.51 813 04Fitness-wellness asszisztensrészszakképesítés
3.3.7.55 813 01Személyi edzőszakképesítés-ráépülés
3.3.8.55 813 02Tánc instruktorszakképesítés-ráépülés

 

 

 1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.4.11499-12Foglalkoztatás II.
4.5.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság
4.6.10323-12Egészségügy és elsősegélynyújtás
4.7.10324-12Edzéselmélet és gimnasztika
4.8.10334-12Aqua tréning
4.9.10336-12Fitness termi kondicionálás
4.10.10335-12Csoportos fitness órák
4.11.10338-12Speciális óratípusok és foglalkozásformák
4.12.10337-12Ügyfélszolgálat a fitness-wellness létesítményekben

 

 1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.4.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.5.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli
5.2.6.10323-12Egészségügy és elsősegélynyújtásgyakorlati
5.2.7.10324-12Edzéselmélet és gimnasztikagyakorlati
5.2.8.10334-12Aqua tréningírásbeli
5.2.9.10336-12Fitness termi kondicionálásírásbeli
5.2.10.10335-12Csoportos fitness órákírásbeli
5.2.11..10338-12Speciális óratípusok és foglalkozásformákírásbeli
5.2.12..10337-12Ügyfélszolgálat a fitness-wellness létesítményekbenírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Aqua tréning

 

A vizsgafeladat ismertetése: Különböző (kisvizes-nagyvizes, eszközös-eszköz nélküli, egyéni-páros gyakorlatok stb.) vízi foglalkozások, óratípusok egy-egy részletének levezetése: erőfejlesztés, állóképesség fejlesztés, izületi mozgékonyság fejlesztés, koordinációfejlesztés, aqua aerobik, vízi játékok, speciális vízi programok

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

 

A vizsgafeladat aránya: 10 %

 

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Csoportos fitness órák

 

A vizsgafeladat ismertetése: Különböző óratípusok egy-egy részletének levezetése: aerobik alapóra, step, zsírégető óra, alakformáló óra változatos eszközökkel, gerincgimnasztika, stretching

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

 

A vizsgafeladat aránya: 20 %

 

 1. C) A vizsgafeladat megnevezése: Egyéni kondicionálás

 

A vizsgafeladat ismertetése: Edzésterv készítése megadott paraméterek alapján, az edzésprogram egy részének levezetése (gyakorlatok ismertetése, bemutatása, hibajavítás)

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

 

A vizsgafeladat aránya: 20 %

 

 1. D) A vizsgafeladat megnevezése: Ügyfélszolgálat

 

A vizsgafeladat ismertetése: Különböző helyzetgyakorlatok megoldása: tájékoztatás a szolgáltatásokról, problémamegoldás, panaszkezelés, pénzforgalom lebonyolítása, biztonsági előírások ismertetése, termékértékesítés és eladásösztönzés, tájékoztató anyagok készítése

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

 

A vizsgafeladat aránya: 10 %

 

 1. E) A vizsgafeladat megnevezése: Speciális óratípusok

 

A vizsgafeladat ismertetése: Speciális óratípusok, foglalkozások egy-egy részletének levezetése: korcsoportos foglalkozások, küzdősport (vagy harcművészet) alapú zenés fitness órák, wellness órák (pl. jóga, pilates alapú fitness órák), táncos órák, kerékpáros órák

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

 

A vizsgafeladat aránya: 10 %

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése:  –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügy, edzéselmélet, gimnasztika

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szervrendszerek anatómiája, működése és sportadaptációja, különböző életkorú egyének biológiai, terhelésélettani, lélektani sajátosságai, krónikus betegek sportolása, testalkat, testösszetétel és testsúlyszabályozás, edzés és energiaforgalom, sportártalmak megelőzése, kondicionális képességek fajtái és fejlesztése, a koordináció és mozgásszerkezet, mozgástanulás, gimnasztikai gyakorlatelemzés és – tervezés, rajzírás alkalmazása

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadás 20 perc)

 

A vizsgafeladat aránya: 20 %

 

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Célcsoport- és foglalkozástan

 

A vizsgafeladat ismertetése: Célcsoportok (gyermek és idős korosztály, várandós nők) sajátosságai, a speciális órák és foglalkozások elméleti háttere

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadás 10 perc)

 

A vizsgafeladat aránya: 10 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

 1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Uszoda
6.3.Vízben alkalmazott segédeszközök
6.4.Aerobik terem
6.5.CD lejátszó
6.6.Hangosító rendszer
6.7.Step padok (lépcsők)
6.8.Gumiszalagok (vagy gumikötelek)
6.9.Bokasúlyzók
6.10.Kézisúlyzók
6.11.Polifoam szivacsok
6.12.Az aktuális fitness trendeknek megfelelő eszközök
6.13.Edzőterem
6.14.Kétkezes súlyzók
6.15.Állványok, padok
6.16.Erősítő gépek (különböző testrészekre)
6.17.Kardio gépek (különböző mozgásfajtára)
6.18.Pulzuskövető órák
6.19.Internet-kapcsolat
6.20.Irodai ügyvitel (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, telefonálás) lebonyolítására alkalmas eszközök
6.21.Pénzforgalmi tevékenység (kártyaleolvasás, készpénzfizetés számlázás) lebonyolítására alkalmas eszközök és kellékek
6.22.Tanterem
6.23.Tantermi tábla
6.24.Projektor
6.25.Laptop / számítógép
6.26.Anatómiai szemléltető eszközök
6.27.Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök

 

 

 1. EGYEBEK

 

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Olimpiai Bizottság

Elérhetősége:

Cím:1124 Budapest, Csörsz u. 49 – 51.

Telefon: (36-1) 386-8000

Fax: (36-1) 386-9670

E-mail: iroda@mob.hu

 

Az előzetesen megszerzett tudás legfeljebb a képzés összes óraszámának 50 %-áig számítható be.

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Fitness-wellness instruktor szakképesítésre, sem fizetős Fitness-wellness instruktor szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS