Festménybecsüs szakképesítés

Festménybecsüs szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Festménybecsüs szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Festménybecsüs szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Festménybecsüs szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Festménybecsüs szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Festménybecsüs szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 64. sorszámú Festménybecsüs megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 341 03

 

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Festménybecsüs

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3616Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértőBecsüs, árverező
3.1.3.Festménybecsüs

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A festménybecsüs feladata a festmények és grafikák meghatározása, értékbecslése és a különféle konstrukciókban az árak megállapítása.

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

–      Megállapítani a festmény, grafika műfaját, stílusát, alkotóját, korát

–      Azonosítani a festmény, grafika anyagát, készítési technikáját

–      Egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmazni

–      Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát

–      Elvégezni a festmények és grafikák meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását

–      Készpénzes felvásárlási tevékenységet folytatni

–      Bizományi, aukciós és kereskedelmi tevékenységet folytatni

–      Zálogbecsüsi tevékenységet folytatni

–      Folyamatosan tájékozódni a szakterületéhez tartozó piac árairól

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 341 01Becsüsszakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10025-12A kereskedelmi egység működtetése
4.4.11389-12Festmények, grafikák értékbecslése
4.5.11392-12A becsüs általános tevékenysége

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10025-12A kereskedelmi egység működtetéseírásbeli
5.2.4.11389-12Festmények, grafikák értékbecslésegyakorlati, írásbeli
5.2.5.11392-12A becsüs általános tevékenységeírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Festmények és grafikák meghatározása, értékbecslése, átvétele

 

A vizsgafeladat ismertetése: Konkrét festmények és grafikák önálló leírása, meghatározása, értékbecslése katalógusok és egyéb eszközök segítségével (legalább 7 db festmény és 3 db grafika).

Az elvégzett meghatározások, értékbecslések alapján két tárgy készpénzes felvásárlása, vagy bizományi átvétele, vagy aukcióra történő felvétele, vagy zálogba vétele a megfelelő bizonylat kitöltésével.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: A képzőművészet (festmény, grafika) története

 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsgafeladatok az alábbi témakörök alapján kerülnek összeállításra:

A művészettörténeti korok, stílusok és stílusjegyeik

Az egyetemes és a magyar festészet korszakai, fejlődéstörténete, a kiemelkedő mesterek és alkotásaik

Az egyes festészeti irányzatokat meghatározó festőiskolák, műhelyek, azok legismertebb mesterei és alkotásaik

A festészeti műfajok az ábrázolás technikai eszközei

Festészeti technikák

Grafikák anyagai, különféle tintafajták

Száraz grafikai technikák

Sokszorosítási eljárások és jellegzetességeik

A mesterek jelzései, szignatúrái

Másolás, utánérzés hamisítás

Kommunikáció a felvevőhelyen

Biztonsági, vagyonvédelmi előírások

Műtárgyvédelem, védett műtárgyak, vámügyi szabályok

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.fényképmásolatok
6.3.katalógusok
6.4.számológép
6.5.számítógép
6.6.kézi nagyítók
6.7.nagyítók
6.8.UV-lámpa
6.9.hosszúsági mérőeszköz
6.10.oktatástechnikai eszközök
6.11.Festmények, grafikák és hamisítványok

 

 

  1. EGYEBEK
Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Festménybecsüs szakképesítésre, sem fizetős Festménybecsüs szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS