Fegyveres biztonsági őr szakképesítés

Fegyveres biztonsági őr szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Fegyveres biztonsági őr szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Fegyveres biztonsági őr szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Fegyveres biztonsági őr szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Fegyveres biztonsági őr szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Fegyveres biztonsági őr szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 35. sorszámú Fegyveres biztonsági őr megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1.     A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 05

1.2.     Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Fegyveres biztonsági őr

1.3.     Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

1.4.     Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-420

  1. EGYÉB ADATOK

2.1.     A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1.  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2.  Bemeneti kompetenciák: –

2.2.     Szakmai előképzettség: 32 861 01 Személy- és vagyonőr szakképesítés

2.3.     Előírt gyakorlat: –

2.4.     Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 4. számú melléklete 6. pontja, valamint az 5. számú melléklet alapján.

2.5.     Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

A 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 1. § (1) A kézi lőfegyver, lőszer, gáz- és riasztófegyver (a továbbiakban: lőfegyver) tartására való egészségi alkalmasság vizsgálatának a célja annak megállapítása, hogy a lőfegyvert tartani szándékozó, vagy tartási engedéllyel már rendelkező személynek nincs-e olyan betegsége, testi vagy szellemi, érzékszervi fogyatékossága, mely őt lőfegyver biztonságos használatra egészségi szempontból alkalmatlanná teszi.

2.6.      Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7.      Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8.      Szintvizsga: –

2.9.      Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

  1. PÁLYATÜKÖR

3.1                A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör-(ök), foglalkozás (ok):

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör
3.1.2.5254Vagyonőr, testőrFegyveres biztonsági őr, Felvezető, Őrparancsnok, Őrségparancsnok

3.2.               A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A szakképesítés birtokában, az 1997. évi CLIX törvényben felsorolt, az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos létesítmények, szállítmányok és tevékenységek védelmét látja el. Feladatának ellátásához jogszabály biztosította speciális közhatalmi és kényszerítőeszköz-használati jogosultságokkal rendelkezik, melyek közterületen ellátott szolgálata során is megilletik tevékenységével kapcsolatban. Szolgálatát kényszerítő eszközökkel látja el melyhez hozzátartozik speciális, kettős – rövid és hosszú tűzfegyver, vagy automata lőfegyver – fegyverzete is.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

–       fegyveresen szolgálatot ellátni

–       őrzés-védelmi feladatot ellátni

–       járőrtevékenységet végezni

–       személyeket őrizni, kísérni

–       be- és kiléptetést végrehajtani

–       jármű, csomag, ruházat átvizsgálást végrehajtani

–       biztonságtechnikai rendszert kezelni

–       biztonságtechnikai rendszer jelzéseire reagálni

–       szolgálattal összefüggő dokumentálást elkészíteni

–       igazoltatni

–       elfogni

–       visszatartást végrehajtani

–       személyt hatóság elé állítani

–       kényszerítő eszközöket használni

–       lőfegyvert használni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.32 861 01Személy és vagyonőrszakképesítés
  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10412-12Fegyverismeret, kényszerítőeszköz-kezelés, -tárolás, -karbantartás
4.4.10413-12Fegyveres biztonsági őrségre vonatkozó jogszabályok
4.5.10414-12Intézkedéstaktikai, konfliktuskezelési szituációs gyakorlat
  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1.         A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2 pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10412-12Fegyverismeret, kényszerítőeszköz-kezelés, -tárolás, -karbantartásgyakorlati
5.2.4.10413-12Fegyveres biztonsági őrségre vonatkozó jogszabályokírásbeli
5.2.5.10414-12Intézkedéstaktikai, konfliktuskezelési szituációs gyakorlatszóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.     A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.  Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fegyveres biztonsági őri gyakorlati szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

Pisztoly szituációs lőgyakorlat (a 7. pont Egyebek fejezetben meghatározott tartalommal).

Gépkarabély szituációs lőgyakorlat (a 7. pont Egyebek fejezetben meghatározott tartalommal).

Konfliktuskezelés és kényszerítőeszköz használat (a 7. pont Egyebek fejezetben meghatározott tartalommal).

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2.      Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fegyveres biztonsági őrségekre vonatkozó jogszabályok

A vizsgafeladat ismertetése:

Jogi és szakmai ismeretek felelet kiválasztásos, feleletalkotásos és felelet kiegészítéses feladatokkal (a VII. pont Egyebek fejezetben meghatározott tartalommal) központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3.      Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Intézkedéstaktikai, konfliktuskezelési szituációs gyakorlat központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre válaszol a vizsgázó.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgarészben a vizsgázónak a szakmai gyakorlaton elkészített és a határidőre leadott anyaggal kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4.         A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

Vizsgát kizárólag a képzést felügyelő minisztérium által akkreditált vizsgaszervező végezheti. Az írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgához központi vizsgalapokat kell használni.

 

A gyakorlati lövészeti vizsga lőtéren kerül végrehajtásra, a vizsgafeladathoz szükséges mennyiségű lőszer-javadalmazással. A lőfegyvert, lőszert és a gyakorlati vizsgán az eszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

5.5.         A szakmai vizsga értékelésének a szakmai szabályzattól eltérő szempontjai: A megfelelő eredménnyel végrehajtott lőgyakorlat előfeltétele az írásbeli és szóbeli vizsgára bocsátásnak.

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

 6.2.  Telefon, Fax
6.3.Híradástechnikai eszközök
6.4.Rendőrbot
6.5.Bilincs
6.6.Könnyfakasztó spray
6.7.Rövid lőfegyver (félautomata pisztoly)
6.8.Hosszú lőfegyver gépkarabély/géppisztoly)
6.9.Elemlámpa
6.10.Jegyzettömb
6.11.Toll
6.12.Okmányminták
6.13.Szolgálati jelvény (kitűző)
6.14.Szolgálati igazolvány (imitált)
  1. EGYEBEK

7.1.         Validáció: a 2.2. pont tekintetében az alábbi szakmák – illetve végzettségek – fogadhatók el a ráépülés-képzés megkezdéséhez, mint alapképesítés:

 ABC
7.1.1MegnevezésOKJ számOKJ szám
7.1.2.Személy- és vagyonőr33891901 
7.1.3.Biztonságszervező I.5489190154 861 01 0000 00 00
7.1.4.Biztonságszervező II.3489190154 861 01 0100 33 01
7.1.5.Magánnyomozó5289190152 861 04 0000 00 00
7.1.6.Rendőr5289120252 861 06 0000 00 00
7.1.7.Rendőrszervező7189120161 861 01 0010 61 03
7.1.8.Büntetés-végrehajtási felügyelő5189120152 861 01 0000 00 00
7.1.9.Honvéd tiszthelyettes I.5289171252 863 01 1000 00 00
7.1.10.Honvéd tiszthelyettes II.3289170131 863 02 0000 00 00
7.1.11.Honvéd zászlós5489170454 863 01 0000 00 00
7.1.12.Kormányőr 52 861 06 0100 52 01
7.1.13.Közterület felügyelő 52 861 03 0000 00 00
7.1.14.Határrendész52891201 
7.1.15.Határrendész-szervező71891202 

7.2.         A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 ABC
7.2.1.azonosító számA szakképesítés-ráépülés

megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.53 861 05Fegyveres biztonsági őrMagyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete

7.3.      A képzés megkezdésének a feltétele: a fegyveres biztonsági őrségről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte.

7.4.      Gyakorlati vizsgarész vizsgafeladatainak tartalmi követelményei:

Pisztoly lőgyakorlat: a tűzparancsot követően 20 mp alatt egy 20 méterre lévő anatómiai szembefutó célra 4, majd tárcsere után egy 10 méterre lévő anatómiai szembefutó célra 3 lövés leadása. A testhelyzetet a vizsgázó szabadon megválaszthatja, illetve változtathatja.

Gépkarabély lőgyakorlat: a tűzparancsot követően 30 mp alatt egy 50 méterre lévő anatómiai szembefutó, egy 30 méterre és egy 20 méterre lévő anatómiai szembefutó célra – két tárba tárazott 5-5 lőszerrel – 10 egyes lövés tárcserével történő leadása. A testhelyzetet a vizsgázó szabadon megválaszthatja, illetve változtathatja.

Intézkedéstaktikai és kényszerítőeszköz használati, illetve alkalmazási ismeretek: 3 gyakorlat – egy pusztakezes és egy eszközös támadás – elhárítása testi kényszerrel, vagy kényszerítő eszközzel, bilincselés valamely módozatának bemutatása passzív ellenszegülővel szemben, vagy testi kényszerrel passzívan ellenszegülő személy elvezetése – bemutatása.

7.5.      Központi írásbeli vizsgatevékenység:

Az 1997. évi CLIX. tv. valamint a 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet ismeretére, az 1978. évi IV. tv. (VII. fejezetben részletezett) különös részi rendelkezéseire, a tűzvédelemre, munkavédelemre, helyszínbiztosításra, rendkívüli esemény protokollok ismeretére vonatkozó kérdéssorok. Tartalmilag a 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet 73.§-ában meghatározott ismeretek ellenőrzésére szolgál, központilag kiadott vizsgalapok alapján.

7.6.      A fegyveres biztonsági őr korábbi érvényes vizsgakövetelményei:

Fegyveres biztonsági őr szakképesítésnek felel meg e rendelet hatálybalépését megelőzően, a 6/1988. (II. 12.) MT rendelet szerint az ágazati minisztériumok és továbbképző intézmények által a polgári fegyveres őrség (fegyveres biztonsági őrség) részére szervezett éves és kétéves tanfolyamokon szerzett képesítés.

Az 1997. CLIX. törvény végrehajtási utasításaként kiadott 27/1998 (VI. 10.) BM rendelet 73.-74.§-ában meghatározott elméleti (írásbeli) és gyakorlati vizsgát tett személyek, akik 2012. december 31-ig érvényes hatósági vizsgával rendelkeznek.

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Fegyveres biztonsági őr szakképesítésre, sem fizetős Fegyveres biztonsági őr szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS