Fakitermelő szakképesítés

Fakitermelő szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Fakitermelő szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Fakitermelő szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Fakitermelő szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Fakitermelő szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Fakitermelő szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 29. sorszámú Fakitermelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 623 01

 

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Fakitermelő

 

  1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

 

2 EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség:         alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.6211Erdészeti foglalkozásúErdőfenntartó
3.1.3.6212Fakitermelő, favágó

 

Erdészeti munkás, láncfűrészkezelő
3.1.4.6212Fakitermelő
3.1.5.6212Fakitermelő erdőtisztító
3.1.6.6212Favágó
3.1.7.6212Fűrészes (erdőművelő)
3.1.8.6212Kérgező, faragó
3.1.9.6212Kézi és gépi favágó (kisgépes)
3.1.10.6212Kézi fakitermelő

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

Olyan szakember, aki erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákat végez.

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 

–       Elvégezni a döntést.

–       Elvégezni a gallyazást.

–       Választékolni.

–       Darabolni.

–       Elvégezni a felkészítés műveleteit.

–       Elvégezni a készletezés műveleteit.

–       Elvégezni a számbavételt.

–       Önálló vállalkozást működtetni.

–       A leggyakoribb erdei fa- és cserjefajokat megkülönböztetni.

–       A fakitermelési munkákat megszervezni.

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 623 01Erdészeti szakmunkásSzakképesítés

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10979-12Növénytani és vállalkozási ismeretek
4.4.10980-12Gallyazás, darabolás
4.5.10981-12Fakitermelés

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10979-12Növénytani és vállalkozási ismeretekgyakorlati, szóbeli
5.2.4.10980-12Gallyazás, darabolásgyakorlati , szóbeli
5.2.5.10981-12Fakitermelésgyakorlati, szóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek.

 

A vizsgafeladat ismertetése: Felismeri az erdőben előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat, gombákat, lágyszárú növényeket. Költségvetés, üzleti terv, szerződés, árajánlat, megrendelő, kérvény, pályázat készítése, vállalkozás indításával, működtetésével kapcsolatos ügyek intézése.

 

A vizsgafeladat időtartama: 70 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

 

B.) A vizsgafeladat megnevezése: Motorfűrész- és motoros adapter-kezelés és karbantartás.

A vizsgafeladat ismertetése: Gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés munkaműveleteinek végrehajtása, motorfűrészek és adapterek kezelése és karbantartása

 

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

C.) A vizsgafeladat megnevezése: Fakitermelési ismeretek.

A vizsgafeladat ismertetése: Fadöntés vágásterületen (gyérítésben vagy véghasználatban), valamint választékolási és számbavételi ismeretek alkalmazása.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A.)A vizsgafeladat megnevezése: Fakitermelési ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése: Fakitermelés műveletei, faanyagismeret, választékismeret, fakitermelés eszközei

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A.) A vizsgafeladat megnevezése: A gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés műveletei

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

C.) A vizsgafeladat megnevezése: Fakitermelési ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: „A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában”.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

 

Ha a vizsgázó, a gyakorlati vizsgán súlyosan megsérti a balesetelhárítási szabályokat, és ezzel saját, vagy mások testi épségét veszélyezteti, akkor a vizsgát azonnal meg kell szakítani, és a vizsgázó a gyakorlati vizsgájára elégtelen osztályzatot kap.

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Irodaszerek
6.4.Nyomtató
6.5.Védőruha
6.6.Védőeszközök
6.7.Motorfűrészek
6.8.Motoros adapterek, fűkaszák
6.9.Kézi és motoros csörlők
6.10.A fakitermelés kézi eszközei
6.11.Gyakorlati hely, véghasználati vagy gyérítéskorú állomány
6.12.Telefon, rádió
6.13.Mikrobusz
6.14.Elsősegélynyújtó felszerelések
6.15.Oktatástechnikai felszerelések

 

  1. EGYEBEK

 

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

 

Országos Erdészeti Egyesület,

1021 Budapest, Budakeszi út 91.

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Fakitermelő szakképesítésre, sem fizetős Fakitermelő szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS