Faipari technikus szakképesítés

Faipari technikus szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Faipari technikus szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Faipari technikus szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Faipari technikus szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Faipari technikus szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Faipari technikus szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

Az 57. sorszámú Faipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Faipari technikus

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák:

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

 

2.8. Szintvizsga:

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11 évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3114 Fa- és könnyűipari technikusFa- és bútoripari technikus
3.1.3.Fafeldolgozó technikus
3.1.4.Bútoripari technikus

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A faipari technikus a fűrésztelepeken, az alapanyaggyártó üzemekben a késztermékek előállításhoz szükséges alapanyagok gyártását szervezi. A megrendelő igényei alapján bútoripari termékek gyártási, szervezési, értékesítési feladatát végzi. Az épületekhez szükséges beépített bútorok, ajtók, ablakok, lépcsők, parketta és egyéb épületasztalos ipari termékek gyártási, szervezési feladatával foglalkozik. Betartja a biztonságos munkavégzés szabályait. A gyártási folyamatok tervezését önállóan, vagy mérnöki irányítással, műszaki pontossággal végzi. A termelésszervezésnél megfelelő irányítási és szervező készségét alkalmazza.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–      betartani a munkavédelmi előírásokat

–      gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani

–      rönktéri technológiai feladatokat végezni

–      fűrészüzemi technológiai feladatokat végezni

–      készárutéri technológiai feladatokat végezni

–      korpuszbútorok, tároló bútorok gyártás tervezését, szervezését végezni

–      asztalok gyártási folyamatának tervezését, szervezését végezni

–      ülőbútorok gyártási folyamatának tervezését, szervezését végezni

–      fekvőbútorok gyártási folyamatának tervezését, szervezését végezni

–      bútoripari szerelési folyamat feladatait végezni

–      ajtók gyártási folyamatát tervezni, szervezni

–      ablakok gyártási folyamatát tervezni, szervezni

–      külső szerelési folyamatot szervezni, ellenőrizni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma megnevezéseA kapcsolódás módja
3.3.3.

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11371-12Biztonságos munkavégzés
4.4.10232-12Faipari alapanyagok
4.5.10230-12Bútoripari termékek
4.6.10231-12Épületasztalos-ipari termékek
4.7.11498-12Foglalkoztatás  I (érettségire épülő képzések esetén)
4.8.11499-12Foglalkoztatás II
4.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

A komplex szakmai vizsga megkezdésének feltétele a vizsgafeladatban meghatározott témában vizsgaremek és műszaki dokumentáció készítése. A vizsgaremek és a műszaki dokumentáció beadása, legkésőbb az utolsó tanítási napon.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11371-12Biztonságos munkavégzésírásbeli
5.2.4.10232-12Faipari alapanyagokírásbeli
5.2.5.10230-12Bútoripari termékekszóbeli
5.2.6.10231-12Épületasztalos-ipari termékekszóbeli
5.2.7.11498-12Foglalkoztatás  I (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.8.11499-12Foglalkoztatás IIírásbeli
5.2.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Bútor-vagy épületasztalos- ipari vizsgaremek és műszaki dokumentációjának elkészítése

 

A vizsgafeladat ismertetése: Bútor-vagy épületasztalosipari vizsgaremek és műszaki dokumentációjának elkészítése

 

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 67 %

 

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgaremek és a műszaki dokumentáció bemutatása

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a korábban elkészített vizsgaremekét, valamint annak műszaki dokumentációját bemutatja.

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő nincs)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 33 %

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai számítások és csomóponti rajz készítése

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései forgácsolással, furnérozással, kihozatal számítással kapcsolatos témakörökből kiválasztott feladatokat, és bútor vagy fából készült nyílászáró kijelölt csomóponti rajzát tartalmazza.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Faipari technikus szakmai ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.

 

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A vizsgán használható segédeszközök: Faipari képletgyűjtemény, Faipari Kézikönyv I.-III.

 

A vizsgaremekre vonatkozó előírások:

Vizsgaremeket a képző intézmény által jóváhagyott terv alapján lehet benyújtani. A vizsgaremeket a vizsgabizottság csak kész állapotban tudja értékelni.

 

Műszaki dokumentációra vonatkozó előírások:

A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a vizsgaremekhez tartozó műszaki rajzokat, szabásjegyzéket, anyagnormát, műszaki leírást, gyártási folyamatábrát, általános technológiai leírást, és árkalkulációt.

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Asztalosipari kéziszerszámok
6.3.Asztalosipari kézi kisgépek
6.4.Asztalosipari telepített megmunkálógépek
6.5.Mérőeszközök
6.6.Számítógép
6.7.Faipari szoftver
6.8.Faipari ragasztástechnológia gépei, berendezései
6.9.Felületkezeléstechnológia eszközei
6.10.Faipari szerszámélezés gépei, berendezései

 

 

  1. EGYEBEK

 

7.1. A szakirányú ágazati szakközépiskolai tanulmányokat befejező, szakmai érettségit szerzett tanulók a 13. évfolyamon készíthetők fel a komplex szakmai vizsgára, ezért számukra az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése a szakképző évfolyam megkezdése előtt történik

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Faipari technikus szakképesítésre, sem fizetős Faipari technikus szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS