Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó szakképesítés

Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

 

A 42. sorszámú Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 01

 

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

 

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.         A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

 

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5113Bolti eladóÉlelmiszer- és vegyiáru-eladó
3.1.3.Gyógynövény eladó
3.1.4.Zöldség-, gyümölcs eladó
3.1.5.ABC-eladó
3.1.6.Áruházi eladó
3.1.7.Eladó, fűszerüzlet
3.1.8.Eladó, szupermarket
3.1.9.Élelmiszer eladó
3.1.10.Élelmiszerbolti eladó

 

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában.

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

–       Segíteni az árubeszerzést

–       Átvenni az árut

–       Készletezési, raktározási feladatokat végezni

–       Értékesítési tevékenységet végezni

–       Ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 341 01Eladószakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10025-12A kereskedelmi egység működtetése
4.4.11507-12Az áruforgalom lebonyolítása
4.5.10028-12Az élelmiszerek, vegyiáruk és gyógynövények forgalmazása

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2.         A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10025-12A kereskedelmi egység működtetésegyakorlati
5.2.4.11507-12Az áruforgalom lebonyolításaszóbeli
5.2.5.10028-12Az élelmiszerek, vegyiáruk és gyógynövények forgalmazásagyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása, magyar és idegen nyelven. Az értékesítéshez szükséges bizonylat kitöltése

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az élelmiszerek, vegyiáruk, és gyógynövények választékának megfelelő feladatleírás alapján fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit, bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben. Az értékesített terméket becsomagolja, és kitölt egy kapcsolódó bizonylatot

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal összefüggő eladói feladatok. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:

Az áru beszerzésével, átvételével kapcsolatos eladói feladatok

Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége

Az áruforgalmi feladatokhoz kapcsolódó élelmiszerbiztonsági és minőségügyieladói feladatok

A raktározással, készletezéssel és leltározással kapcsolatos eladói feladatok

Az áru és vagyonvédelemmel kapcsolatos eladói feladatok

Az áru előkészítésével kapcsolatos eladói feladatok

A fogyasztói érdekvédelem szabályaival, és a reklamációval kapcsolatos eladói feladatok

A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó eladói feladatok

Az eladó foglalkoztatásával kapcsolatos lehetőségek

Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos eladói feladatok

A pénzforgalommal és pénzkezeléssel kapcsolatos eladói feladatok

 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://munka.hu című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:–

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Állványok
6.3.Árazógép
6.4.Árutároló rekeszek
6.5.Árutisztító eszközök
6.6.Bevásárlókocsi, kosár
6.7.Dobogók, piramisok
6.8.Faxkészülék
6.9.Fiókok
6.10.Fóliahegesztő gép
6.11.Fóliacsomagoló gép
6.12.Formanyomtatványok
6.13.Hidraulikus emelő
6.14.Hőmérő
6.15.Húsdaráló
6.16.Húsvilla
6.17.Hűtőberendezések
6.18.Hűtőpultok, kamrák
6.19.Irodaszékek
6.20.Nyomtatványok
6.21.Kenyérvágó gép
6.22.Kések
6.23.Létra
6.24.Molnárkocsi
6.25.Mérlegek
6.26.Ollók
6.27.Pénzvizsgáló készülék
6.28.Pénztárgép, kártyaleolvasó
6.29.Polcrendszerek
6.30.Pos terminal
6.31.Pultok
6.32.Speciális kések
6.33.Süteményfogó csipesz
6.34.Szállítókocsi
6.35.Számológép
6.36.Szelektív hulladékgyűjtő
6.37.Szeletelőgép
6.38.Takarítóeszközök
6.39.Tálcák, tálak
6.40.Telefon
6.41.Vágódeszka
6.42.Világítási eszközök
6.43.Vitrinek

 

 

  1. EGYEBEK

 

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó szakképesítésre, sem fizetős Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS