Elektronikai technikus szakképesítés

Elektronikai technikus szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Elektronikai technikus szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Elektronikai technikus szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Elektronikai technikus szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Elektronikai technikus szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Elektronikai technikus szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 41. sorszámú Elektronikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 02

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Elektronikai technikus

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák:

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3121Villamosipari technikus (energetikai technikus)Energiaelosztási technikus
3.1.3.Ipari elektronikai technikus
3.1.4.Villamosenergia-technikus
3.1.5.3122Villamosipari technikus (elektronikai technikus)Gyengeáramú villamosipari technikus
3.1.6.Jelzőberendezés-technikus
3.1.7.Koncert-fénytechnikus
3.1.8.Koncert-színpadtechnikus
3.1.9.Világítási technikus

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az elektronikai technikus a vállalat, intézmény, szervezet operatív területi vezetőjének közvetlen munkatársa. Alapvető feladata a szervezet gyengeáramú berendezéseinek és kapcsolódó villamos hálózatának üzemeltetése, a rendszerek dokumentált nyomon követése. Felelősségi körébe tartozik a hálózaton létesített betáplálási és fogyasztói pontok felügyelete. Feladata az alkalmazott irányítás,- és vezérléstechnikai, illetve a hálózati installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Munkaköréhez tartozik a területi létesítések teljes körű ismerete, szükség esetén átalakítása. Átlátja az alkalmazott villamos berendezések jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. A villamosenergia-gazdálkodással összefüggő méréseket elvégzi, az ehhez szükséges mérőműszereket beköti. Képes az egyszerűbb erős-illetve gyengeáramú áramkörök tervezésére, ezek szimulációjára. Tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Alapvető gépészeti ismeretei révén együttműködik e szakterület munkatársaival. Önállóan vagy mérnöki irányítással elektronikus berendezések tervezésével, gyártásával, összeszerelésével, építésével, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával összefüggő műszaki jellegű, egyéb kisegítő feladatokat végez

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–       elektrotechnikai és elektronikai számításokat végezni

–       villamos kapcsolásokat értelmezni

–       villamos méréseket végezni

–       mérési jegyzőkönyvet készíteni

–       áramköröket éleszteni, áramkör működését ellenőrizni, és elvégezni a javításokat

–       elektronikai áramköröket építeni, üzembe helyezni

–       feszültség alá helyezni az áramkört

–       ipari gyártórendszereket üzemeltetni, karbantartani

–       műszeres hibakeresést végezni és irányítani

–       kijavított áramkör működését méréssel ellenőrizni

–       irányítástechnikai rendszereket programozni

–       PLC programot írni, programot módosítani grafikus és szöveges programnyelveken

–       mikrovezérlőket (PIC-et) használni

–       mechatronikai rendszereket működtetni

–       elektronikai tervező programokat telepíteni, beállítani és használni

–       elektromechanikus vezérléseket megvalósítani, működésüket ellenőrizni

–       motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) megvalósítani, telepíteni, beüzemelni

–       elektronikus vezérléseket szabályzásokat kezelni, működtetni

–       távvezérléseket alkalmazni, működtetni

–       karbantartási munkákat végezni és irányítani a karbantartási utasítás szerint

–       dokumentálni az üzemeltetési, karbantartási munkákat

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 523 04Orvosi elektronikai technikusszakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10007-12Informatikai és műszaki alapok
4.4.10005-12Villamosipari alaptevékenységek
4.5.10013-12Áramkör építése, üzemeltetése
4.6.10015-12Számítógép alkalmazása az elektronikában
4.7.10003-12Irányítástechnikai alapok
4.8.10014-12Mechatronikai rendszerek
4.9.11498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10007-12Informatikai és műszaki alapokírásbeli
5.2.4.10005-12Villamosipari alaptevékenységekírásbeli
5.2.5.10013-12Áramkör építése, üzemeltetésegyakorlati
5.2.6.10015-12Számítógép alkalmazása az elektronikábangyakorlati
5.2.7.10003-12Irányítástechnikai alapokírásbeli
5.2.8.10014-12Mechatronikai rendszerekgyakorlati
5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Áramköri installáció

 

A vizsgafeladat ismertetése: Egyszerű irányítástechnikai áramkör építése kapcsolási vázlat alapján. A kész áramkör beüzemelése, mérési feladatok végrehajtása. Meghatározott működési funkció programtechnikai eszközökkel történő megvalósítása. Az áramköri mérés és az irányítástechnikai feladatrész dokumentálása jegyzőkönyvben

 

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése: Számolási/áramköri/tervezési feladatok megoldása elektrotechnika/elektronika, digitális technika, irányítástechnika tananyagból

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Szkenner
6.4.Nyomtató
6.5.Szimulációs szoftverek, tervező szoftverek
6.6.Fémipari kéziszerszámok, eszközök
6.7.Villamosipari kéziszerszámok, eszközök
6.8.Kézi kisgépek
6.9.Telepített gépek
6.10.Elektromos mérőműszerek és diagnosztikai eszközök

 

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Elektronikai technikus szakképesítésre, sem fizetős Elektronikai technikus szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS