Elektromos halászgép kezelője szakképesítés

Elektromos halászgép kezelője szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Elektromos halászgép kezelője szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Elektromos halászgép kezelője szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Elektromos halászgép kezelője szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Elektromos halászgép kezelője szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Elektromos halászgép kezelője szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 18. sorszámú Elektromos halászgép kezelője megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 624 01

 

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Elektromos halászgép kezelője

 

  1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség:

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

 

2.8. Szintvizsga:

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.6230Halászati foglalkozásúHalász, haltenyésztő
3.1.3.Haltenyésztő
3.1.4.Horgásztókezelő
3.1.5.Horgászmester
3.1.6.Ivadéknevelő (halászati)

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

Tevékenységét alkalmazottként, esetleg vállalkozói alapismeretek birtokában önállóan végzi, képes rugalmasan alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez. Tudatosan alkalmazza a szakmára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint higiéniai előírásokat.

Az elektromos halászgépet környezetkímélő módon az előírások szerint használja.

 

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

–      Elektromos halászgépet előkészíteni, üzembe helyezni

–      Elektromos halászgépet üzemeltetni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 624 01Halász, haltenyésztőszakképesítés

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11012-12Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek
4.4.11013-12Biológiai és halegészségügyi alapismeretek
4.5.11014-12Elektromos halászgép kezelése

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11012-12Halászati vállalkozási és jogi alapismeretekszóbeli
5.2.4.11013-12Biológiai és halegészségügyi alapismeretekszóbeli
5.2.5.11014-12Elektromos halászgép kezelésegyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése:

Elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése és üzemeltetése, a kifogott hal kezelése

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Elektromos halászgép kezelése modul tartalmának komplex vizsgája

Elektromos halászgép előkészítése, beüzemelése és üzemeltetése, a kifogott hal kezelése

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése:

Vállalkozási és jogi alapismeretek

Biológiai és hal-egészségügyi alapismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Vállalkozási és jogi alapismeretek és Biológiai és hal-egészségügyi alapismeretek modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Vízszolgáltatás gépei
6.3.Csónakmotorok
6.4.Vízvizsgáló műszer (pH, O2, NH3, stb.)
6.5.Hálóféleségek, és készítéséhez szükséges eszközök
6.6.Halászat kézi és gépi eszközei
6.7.Kéziszerszámok
6.8.Egyéni védőfelszerelés
6.9.Munkabiztonsági berendezések
6.10.Akkumulátoros elektromos halászgép
6.11.Generátoros elektromos halászgép
6.12.Vízszolgáltatás gépei

 

  1. EGYEBEK

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Elektromos halászgép kezelője szakképesítésre, sem fizetős Elektromos halászgép kezelője szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS