Elektromechanikai műszerész szakképesítés

Elektromechanikai műszerész szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Elektromechanikai műszerész szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Elektromechanikai műszerész szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Elektromechanikai műszerész szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Elektromechanikai műszerész szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Elektromechanikai műszerész szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 37. sorszámú Elektromechanikai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 522 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Elektromechanikai műszerész

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
 3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 

7341

 

Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója

Elektromos gép- és készülékszerelő
3.1.3.Elektrolakatos
3.1.4.Elektromechanikai műszerész
3.1.5.Háztartás-elektronikai műszerész

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel-technikai készülékek, berendezések és műszerek bemérését, javítását és karbantartását végzi

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–       irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használni

–       terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni

–       munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazni

–       kiválasztani a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket

–       fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni (vágás, fúrás, forgácsolás, hajlítás, reszelés)

–       kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél

–       betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat

–       ügyfélkapcsolati tevékenységeket végezni

–       vállalkozást indítani, működtetni

–       hibát feltárni, hibát javítani

–       megrendelést, árajánlatot készíteni

–       elektromos elvi és huzalozási kapcsolási rajzot olvasni és értelmezni

–       berendezések gépkönyveit használni, az üzembe helyezési utasításokat betartani

–       elektromos feladatokat végezni

–       NYÁK-lemezt készíteni

–       elvégezni a bekötéseket, huzalozásokat

–       ellenőrizni, szükség szerint javítani vagy kicserélni a vezérlőpanelt, elektromos alkatrészt

–       villamos mennyiségeket mérni

–       villamos biztonságtechnikai méréseket végezni

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.35 861 01Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelőszakképesítés-ráépülés

 

 

4.SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10007-12Informatikai és műszaki alapok
4.4.10008-12Ügyfél-kommunikáció
4.5.10006-12Elektromechanikai ismeretek
4.6.11497-12Foglalkoztatás I.
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10007-12Informatikai és műszaki alapokírásbeli
5.2.4.10008-12Ügyfél-kommunikációírásbeli
5.2.5.10006-12Elektromechanikai ismeretekgyakorlati
5.2.6.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Elektromechanikai berendezés karbantartása, hibafelvételezése, alkatrészcserés javítása és javítás utáni ellenőrzése, valamint a javítás dokumentálása a kiadott formanyomtatványon

 

A vizsgafeladat ismertetése: A berendezés átvizsgálása után állapítsa meg a hibát, válassza ki a javításhoz szükséges alkatrészeket, majd a javítás elvégzését követően, ellenőrizze a megjavított berendezés rendeltetésszerű működőképességét és a kiadott formanyomtatványon dokumentálja az elvégzett munkát

 

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Elektrotechnikai számítások, műszaki rajz értelmezése

 

A vizsgafeladat ismertetése: Végezze el a szakmai számítási feladatokat, a kapott eredményből vonja le a szükséges következtetéseket. Nevezze meg a műszaki rajzon található szerkezeti elemeket

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Elektromechanikai berendezések felépítése, működése, jellemzői és a hozzá tartozó általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép+szoftverek
6.3.Nyomtatók
6.4.Analóg és digitális villamos mérőműszerek
6.5.Villamos kéziszerszámok
6.6.Kéziszerszámok
6.7.Gép, műszer,berendezés dokumentációk
6.8.Egyéni védőeszközök
6.9.Különféle elektromechanikai berendezések

 

 

  1. EGYEBEK
Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Elektromechanikai műszerész szakképesítésre, sem fizetős Elektromechanikai műszerész szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS