Eladó szakképesítés

Eladó szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Eladó szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Eladó szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Eladó szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Eladó szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Eladó szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 36. sorszámú Eladó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 341 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Eladó

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

 

 1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.         A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

 

 1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolti eladó

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
3.1.3.Gyógynövény eladó
3.1.4.Zöldség-, gyümölcs eladó
3.1.5.ABC-eladó
3.1.6.Áruházi eladó
3.1.7.Eladó, fűszerüzlet
3.1.8.Eladó, szupermarket
3.1.9.Élelmiszer eladó
3.1.10.Élelmiszerbolti eladó
3.1.11.Műszakicikk eladó
3.1.12.Híradástechnikai- és elektronikaicikk-eladó
3.1.13.Vas-, műszaki-eladó
3.1.14.Alkatrész-értékesítő, eladó
3.1.15.Bútor- és lakástextil-eladó
3.1.16.Vas-, műszaki-, műanyag-, üvegárubolti eladó
3.1.17.Könyvesbolti eladó
3.1.18.Kultúrcikk eladó
3.1.19.Konfekció-, méteráru- és lakástextil-eladó
3.1.20.  Ruha-, textil eladó
3.1.21.  Ruházati bolti eladó
3.1.22.  Porcelán- és edényáru-eladó

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–       segíteni az árubeszerzést

–       átvenni az árut

–       készletezési, raktározási feladatokat végezni

–       értékesítési tevékenységet végezni

–       ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 341 01Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladórészszakképesítés
3.3.4.31 341 03Műszakicikk-eladórészszakképesítés
3.3.5.35 341 01Boltvezetőszakképesítés-ráépülés

 

 

 1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10025-12A kereskedelmi egység működtetése
4.4.11507-12Az áruforgalom lebonyolítása
4.5.10027-12A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása
4.6.10028-12Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása
4.7.10029-12A műszaki cikkek forgalmazása
4.8.11497-12Foglalkoztatás I.
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

 1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

5.2.         A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10025-12A kereskedelmi egység működtetésegyakorlati
5.2.4.11507-12Az áruforgalom lebonyolításaszóbeli
5.2.5.10027-12A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazásaszóbeli
5.2.6.10028-12Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazásagyakorlati
5.2.7.10029-12A műszaki cikkek forgalmazásagyakorlati
5.2.8.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása, magyar és idegen nyelven. Az értékesítéshez szükséges bizonylat kitöltése

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az élelmiszerek, vegyiáruk, és gyógynövények választékának megfelelő feladatleírás alapján fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit, bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben. Az értékesített terméket becsomagolja, és kitölt egy kapcsolódó bizonylatot

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven. Az értékesítéshez szükséges bizonylat kitöltése

 

A vizsgafeladat ismertetése:A műszaki cikkek választékának megfelelő feladatleírás alapján fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit, bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben. Az értékesített terméket becsomagolja/előkészíti szállításra, és kitölt egy kapcsolódó bizonylatot

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal összefüggő eladói feladatok. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:

Az áru beszerzésével, átvételével kapcsolatos eladói feladatok

Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége

A raktározással, készletezéssel és leltározással kapcsolatos eladói feladatok

Az áru és vagyonvédelemmel kapcsolatos eladói feladatok

Az áru előkészítésével kapcsolatos eladói feladatok

A fogyasztói érdekvédelem szabályaival, és a reklamációval kapcsolatos eladói feladatok

A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó eladói feladatok

Az eladó foglalkoztatásával kapcsolatos lehetőségek

Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos eladói feladatok

A pénzforgalommal és pénzkezeléssel kapcsolatos eladói feladatok

 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:

A lakástextíliák választékáról a vevő tájékoztatása, anyagszükséglet meghatározása, kezelési tanácsadás

A ruházati és lábbeli termékek választékáról a vevő tájékoztatása, méretjelölésének értelmezése, kezelési-, használati tanácsadás

Az edényáruk választékáról a vevő tájékoztatása, használati tanácsadás

A papír- és írószeráruk választékáról a vevő tájékoztatása, és felhasználásra vonatkozó tanácsadás

A sport, kemping- és játékáruk választékáról a vevő tájékoztatása és felhasználásra vonatkozó tanácsadás

A vetőmagok- és növényápolási cikkek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználásra vonatkozó tanácsadás

 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://munka.hu című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:–

 

 

 1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Állványok
6.3.Árazógép
6.4.Árutároló rekeszek
6.5.Árutisztító eszközök
6.6.Bevásárlókocsi, kosár
6.7.Csipeszek
6.8.Dobogók, piramisok
6.9.Faxkészülék
6.10.Fiókok
6.11.Fóliahegesztő gép
6.12.Fóliacsomagoló gép
6.13.Formanyomtatványok
6.14.Hidraulikus emelő
6.15.Hőmérő
6.16.Húsdaráló
6.17.Húsvilla
6.18.Hűtőberendezések
6.19.Hűtőpultok, kamrák
6.20.Irodaszékek
6.21.Nyomtatványok
6.22.Kenyérvágó gép
6.23.Kések
6.24.Létra
6.25.Molnárkocsi
6.26.Mérlegek
6.27.Méterrúd
6.28.Ollók
6.29.Pénzvizsgáló készülék
6.30.Pénztárgép, kártyaleolvasó
6.31.Polcrendszerek
6.32.Pos terminal
6.33.Ollók
6.34.Pultok
6.35.Speciális kések
6.36.Süteményfogó csipesz
6.37.Szállítókocsi
6.38.Számológép
6.39.Szelektív hulladékgyűjtő
6.40.Szeletelőgép
6.41.Takarítóeszközök
6.42.Tálcák, tálak
6.43.Tükrök
6.44.Telefon
6.45.Vágódeszka
6.46.Világítási eszközök
6.47.Vitrinek

 

 1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Eladó szakképesítésre, sem fizetős Eladó szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS