Ékszerbecsüs szakképesítés

Ékszerbecsüs szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Ékszerbecsüs szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Ékszerbecsüs szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Ékszerbecsüs szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Ékszerbecsüs szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Ékszerbecsüs szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 35. sorszámú Ékszerbecsüs megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 341 02

 

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Ékszerbecsüs

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3616Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértőBecsüs, árverező
3.1.3.Ékszerbecsüs, -árverező
3.1.4.Értékbecsüs (ékszerkereskedelemben)

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az ékszerbecsüs feladata az ékszerek, dísztárgyak, drágakövek meghatározása, értékbecslése és különféle konstrukciókban az árak megállapítása

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

–       Megállapítani az ékszer, dísztárgy típusát, művészeti stílusjegyeit, korát, az óra szerkezetét

–       Azonosítani az ékszer, dísztárgy anyagát, készítési-díszítési technikáit, a drágakő jellemzőit

–       Alkalmazni a Nemesfém-vizsgálati és egyszerűbb, illetve műszeres drágakő-vizsgálati módszereket

–       Használni az ötvösjegy, fémjel azonosításához a jegykönyveket, a drágakő-határozáshoz a táblázatokat

–       Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát

–       Elvégezni az ékszerek, dísztárgyak, fontosabb drágakövek, órák meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását

–       Készpénzes felvásárlási tevékenységet folytatni

–       Bizományi, aukciós és kereskedelmi tevékenységet folytatni

–       Zálogbecsüsi tevékenységet folytatni

–       Folyamatosan tájékozódni a szakterületéhez tartozó piac árairól

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 341 01Becsüsszakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10025-12A kereskedelmi egység működtetése
4.4.11388-12Ékszerek, dísztárgyak, drágakövek értékbecslése
4.5.11392-12A becsüs általános tevékenysége

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10025-12A kereskedelmi egység működtetéseírásbeli
5.2.4.11388-12Ékszerek, dísztárgyak, drágakövek értékbecslésegyakorlati, írásbeli
5.2.5.11392-12A becsüs általános tevékenységeírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Ékszerek, dísztárgyak és drágakövek meghatározása, értékbecslése, átvétele

 

A vizsgafeladat ismertetése: Konkrét ékszerek, dísztárgyak és drágakövek önálló leírása, meghatározása, értékbecslése táblázatok, műszerek, egyéb eszközök segítségével (legalább 5 db ékszer, dísztárgy és 5 db kő: 2 db színes drágakő, vagy szintetikus kő és 1 db utánzat, vagy műtermék és 2 db gyémánt).

Az elvégzett meghatározások, értékbecslések alapján két tárgy készpénzes felvásárlása, vagy bizományi átvétele, vagy aukcióra történő felvétele, vagy zálogba vétele a megfelelő bizonylat kitöltésével.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Az iparművészet (ékszer, dísztárgy, óra) története, drágakövek, nemesfémek

 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsgafeladatok az alábbi témakörök alapján kerülnek összeállításra:

Ékszerek, dísztárgyak az egyes művészettörténeti korokban,

Ékszer és dísztárgy típusok jellemzői

Készítési és díszítő technikák

Liturgikus rendeltetésű ötvöstárgyak

Nagy ékszerházak kialakulása

Tömegtermelés a nemesfémiparban

Divatékszerek megjelenése, tulajdonságai

Órák, ékszerórák, óraszerkezetek jellemzői

Általános drágakőtudomány: szakkifejezések, fizikai-kémiai tulajdonságok, csiszolási formák

A gyémánt tulajdonságai, minősítése, összetévesztési lehetőségei

A fontosabb színes drágakövek jellemzői

Szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok tulajdonságai

Drágakő-vizsgálati eszközök, műszerek, módszerek

Nemesfémek fajtái, ötvözetei, jellemzői, ötvözetszámítás

Nemesfém-vizsgálati módszerek

Nemesfémek hitelesítése, a fémjelzés története

Ékszer- és fémjel-hamisítások módszerei, felismerésük lehetőségei

Kommunikáció a felvevőhelyen

Biztonsági, vagyonvédelmi előírások

Műtárgyvédelem, védett műtárgyak, vámügyi szabályok

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Próbakövek
6.3.nemesfém karctűk (próbatűk)
6.4.próbasavak (14 kt-os, 18 kt-os, salétromsav, platinasav, ezüstsav, királyvíz)
6.5.gumikesztyű
6.6.csiszoló vászon
6.7.nagyítók
6.8.fapálcika
6.9.gyémántteszter
6.10.nappali fény lámpák
6.11.karátkések
6.12.hakák
6.13.Leveridge-gauge
6.14.hitelesített mérleg
6.15.karátmérleg
6.16.grammos mérleg
6.17.összehasonlító kősorozat
6.18.számológép
6.19.fényképmásolatok
6.20.katalógusok
6.21.cérnakesztyű
6.22.munkavédelmi felszerelések
6.23.polariszkópok
6.24.refraktométerek
6.25.drágakő-mikroszkópok
6.26.UV-lámpa
6.27.dikroszkóp
6.28.számítógép
6.29.oktatástechnikai eszközök
6.30.Arany ékszerek, ezüst ékszerek, hamis ékszerek, ezüst dísztárgyak, alpakka dísztárgyak
6.31.Gyémántok, színes drágakövek, szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok

 

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Ékszerbecsüs szakképesítésre, sem fizetős Ékszerbecsüs szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS