Dekoratőr szakképesítés

Dekoratőr szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Dekoratőr szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Dekoratőr szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Dekoratőr szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Dekoratőr szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Dekoratőr szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

Az 102. sorszámú Dekoratőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Dekoratőr

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1  A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is

 

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 

 ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3716Lakberendező, dekoratőrBoltberendező
3.1.3.Dekorációkészítő
3.1.4.Dekorációs festő

 

3.1.5.Dekorfeliratkészítő

 

3.1.6.Kirakati díszítőfestő
3.1.7.Kirakatrendező

 

3.1.8.Kirakattervező

 

3.1.9.Üzletberendező

 

3.1.10.Rendezvény berendező, dekoratőr

 

3.1.11.Kereskedelmi kiállítás berendező

 

3.1.12.Művészeti kiállítás berendező

 

3.1.13.Elektronikus reklámhordozó tervező

 

3.1.14.Reklámhordozó tervező és kivitelező

 

 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A kereskedelmi, szolgáltatói megrendelői igényeknek megfelelő térbeli dekoratőri áru- és látványrendezői és/vagy elektronikus nyomtatott, síkban és/vagy plasztikusan megjelenített kereskedelmi, PR, és alkalmazott művészeti, esztétikai feladatokat végez.

 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

–       önálló vállalkozóként is a külső és belső dekoratőri látványterveket (eladáshelyi reklám) tervezni,

készíteni, a kivitelezést megszervezni, a szükséges installációs anyagokat beszerezni, megrendelni,

elkészíteni vagy elkészíttetni

–       áru- és látványrendezői munkákat tervezni, előkészíteni, szervezni, megvalósítani, majd üzemeltetésre átadni és leszámlázni

–       részt venni az elektronikus kereskedelem és a szolgáltatások teljes kínálatai vertikumában: áru- és

–       látványrendezés, elektronikus fotózás, grafikai-tipográfiai képfeldolgozás, multimédia, Internetre küldés, vagy a nyomtatott megjelenítés területén

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 A BC
  3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 211 06Lakberendezőszakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10586-12Művészetelmélet és ábrázolás
4.4.10587-12Művészeti vállalkozások működtetése
4.5.10588-12Tervezés és technológia
4.6.10589-12Kortárs szakmai környezet
4.7.10590-12Dekoratőr technológia
4.8.10591-12Kirakat- és térrendezés
4.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

Vizsgaremek készítése

Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10586-12Művészetelmélet és ábrázolásgyakorlati és szóbeli
5.2.4.10587-12Művészeti vállalkozások működtetéseszóbeli
5.2.5.10588-12Tervezés és technológiagyakorlati
5.2.6.10589-12Kortárs szakmai környezetszóbeli
5.2.7.10590-12Dekoratőr technológiagyakorlati
5.2.8.10591-12Kirakat- és térrendezésgyakorlati
5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: A) Portfólió bemutatása

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai gyakorlati munkásság bemutatása a portfolióval

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 30 %

 

A vizsgafeladat megnevezése: B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció

 

A vizsgafeladat ismertetése: Vizsgakirakat, vagy kereskedelmi tér dekorációja. A tervdokumentáció és a vizsgaremek bemutatása

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 70 %

 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szaktörténet és szakismeret

 

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazza:

– 1. témakör: A kirakat története

– 2. témakör: Kiállítási típusok és rendszerek

– 3. témakör: Divat- és stílustörténet

– 4. témakör: Árufajták jellemzői

– 5. témakör: Áruhordozók és installációs rendszerek

– 6. témakör: Dekorációs munka kivitelezési eszközei

– 7. témakör: Információhordozók alapanyagai és megmunkálásuk

– 8. témakör: A dekorációs munka folyamata a tervezéstől a kivitelezésig

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a szóbeli vizsgatevékenységen belül: 30 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

5.3.1. A) A portfoliót módosíthatatlan digitális adathordozón (pl. DVD lemez), és a szakmai munkában is használható minőségű mappa formában is elő kell állítani.

 

5.3.1. B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció

A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a vizsgázó elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából.

A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját nyomtatott, és elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok).

A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező intézmény adja ki, illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A vizsgaszervező által előzetesen elfogadott tervdokumentáció előfeltétele a vizsgakirakat, vagy térkompozíció elkészítésének

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Festőállvány, rajzi kelléktár
6.3.Betűvágó gép
6.4.Villamos kéziszerszámok
6.5.Kéziszerszámok
6.6.Számítógép és perifériái
6.7.Tervező és kivitelező szoftverek
6.8.Nyomtató
6.9.Különböző méretű gyakorló kirakatok
6.10.Kirakati világítás rendszerek
6.11.Kirakati installációs rendszerek
6.12.Kirakati állványok, emelők
6.13.Kirakati babák
6.14.Torzók, szabóbabák, egyéb divat- áruhordozók
6.15.Darabáru készlet
6.16.Divatáru készlet
6.17.Méteráru készlet
6.18.Konfekció árukészlet
6.19.Kereskedelmi kiállító rendszer (Octanorm, Syma, stb.) teljes elemkészlet, és világítás
6.20.Szakmai folyóiratok, katalógusok
6.21.Digitális fényképezőgépek

 

 

  1. EGYEBEK

 

7.1. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MÜ-SZA)

Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakközépiskola címén

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Dekoratőr szakképesítésre, sem fizetős Dekoratőr szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS