CAD-CAM informatikus szakképesítés

CAD-CAM informatikus szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az CAD-CAM informatikus szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s CAD-CAM informatikus szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált CAD-CAM informatikus szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős CAD-CAM informatikus szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes CAD-CAM informatikus szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

 

A 3. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: CAD-CAM informatikus

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

 1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra,

a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

 1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3136Műszaki rajzoló, szerkesztőKivitelező rajzoló
3.1.3.Műszaki rajzoló
3.1.4.Számítógépes műszaki rajzoló
3.1.5.Számítógépes tervrajzoló
3.1.6.Szerkesztőrajzoló
3.1.7.3141Informatikai és kommunikációs rendszereket

kezelő technikus

Számítógéphálózat-üzemeltető
3.1.8.Adatbázis asszisztens

 

3.1.9.PC-támogató

 

3.1.10.Rendszeradminisztrátor

 

3.1.11.Számítógép programozó asszisztens

 

3.1.12.Számítógép ügyeletes

 

3.1.13.Számítógépes kisegítő technikus

 

3.1.14.Számítógépes műszaki technikus

 

3.1.15.Számítógépes rendszerkarbantartó

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

Számítógépet kezel, szoftvereket használ

Üzemelteti a számítógépet, alkalmazza a számítástechnikai ismereteit

Alkalmazza a vállalkozói, munkajogi, szervezési és vezetési ismereteket

Műszaki ismereteket alkalmaz

CNC vezérlésű szerszámgépet kezel

CAD feladatokat végez

CAM feladatokat végez

Üzembe helyezést, bővítést végez

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

– számítógépet kezelni, üzemeltetni

– munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni

– alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni

– projekteket tervezni, nyomonkövetni és értékelni

– alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni

– az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni

– 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel

– 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben

– 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben

– összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel

– az alkalmazott CAM szoftvert üzemeltetni

– két és háromtengelyes megmunkálást tervezni CAM szoftverrel

– megmunkálást szimulálni, a szimuláció alapján korrekciót végezni

– technológiai dokumentációt készíteni

– a szimuláció alapján az esetleges javításokat elvégezni

– a CAM szoftverrel posztprocesszált CNC programot megmunkálógépre illeszteni

– két- és háromtengelyes megmunkáláshoz CNC programot készíteni

– két- és háromtengelyes CNC szerszámgépet kezelni

– geometriai mérési feladatokat elvégezni

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 481 01Számítógépes műszaki rajzolórészszakképesítés

 

 

 1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10815 -12Információtechnológiai alapok
4.4.10826 -12Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.5.10817 -12Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
4.6.10818 -12CNC gépkezelés, programozás
4.7.10819 -12CAM alapok
4.8.10820 -12CAD alapok
4.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

 1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

Záródolgozat leadása iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, felnőttképzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10815 -12Információtechnológiai alapokgyakorlati
5.2.4.10826 -12Szakmai életpálya-építés,

munkaszervezés,

munkahelyi kommunikáció

szóbeli
5.2.5.10817 -12Hálózatok, programozás és

adatbázis-kezelés

gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.6.10818 -12CNC gépkezelés, programozásgyakorlati
5.2.7.10819 -12CAM alapokgyakorlati
5.2.8.10820 -12CAD alapokgyakorlati
5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire

épülő képzések esetén)

írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat elkészítése és bemutatása

 

A vizsgafeladat ismertetése: Komplett CAD és CAM dokumentáció elkészítése

A kiválasztott minimum öt, maximum tíz alkatrészből álló (szabványos kötőelemeken kívül) szerkezet parametrikus modelljének, alkatrész és összeállítási rajzainak elkészítése. A dolgozatnak tartalmaznia kell: alkatrészmodellek, összeállítás-modell, alkatrészrajzok, összeállítási rajz, robbantott ábra, digitális és nyomtatott formában. Az alkatrészrajzoknak tartalmazniuk kell a mérethálózatot, az alkatrész anyagát, tömegét. Az összeállítási rajznak tartalmaznia kell az alkatrészek tételszámozását, a darabjegyzéket, anyagminőségeket, tömegeket.

Az első részben szereplő alkatrészek közül egy esztergálással és egy marással elkészíthető alkatrész megmunkálásának tervezése CAM szoftver segítségével. A dolgozatnak tartalmaznia kell: a kiválasztott munkadarabok műhelyrajzait, a megmunkálásokat tartalmazó CAM állományokat, a szimuláció végeredményét, a CNC programokat, felfogási tervet, szerszámtervet, műveleti lapokat.

 

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

 

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: CAD szoftver használata

 

A vizsgafeladat ismertetése:

 

Kézhez kapott forgásszimmetrikus, vagy síklapokkal határolt alkatrész geometriájának meghatározása kézi mérőeszközök segítségével.

A mérés során szerzett információk alapján CAD szoftver segítségével 2D műhelyrajz készítése.

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

 

 1. C) A vizsgafeladat megnevezése: CNC program készítése

 

A vizsgafeladat ismertetése:

 

Műhelyrajz alapján előgyártmány meghatározása, CNC program megírása adott vezérlőre, programbevitel, tesztelés (szimulációs környezetben is elvégezhető).

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

 1. D) A vizsgafeladat megnevezése: CNC gépkezelés

 

Gyártási dokumentáció alapján előgyártmány befogása CNC szerszámgépbe.

Dokumentáció alapján felszerszámozás, szerszámbemérés, szerszámkorrekció beállítása, az alkatrész

legyártása.

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése:

 

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

 

A vizsgafeladat ismertetése:

 

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza a következők szerint:

 

A 10 db tétel két részből áll:

–       „A” rész 10815 -12, 10826 -12, 10817 -12, 10820 -12, szakmai követelményeket tartalmazza

–       „B” rész szakmai 10818 -12, 10819 -12, 11498-12, 11499-12, 11500-12 követelményeket tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

Az 5.3.1 gyakorlati vizsgatevékenység pontban meghatározott záródolgozattal szemben támasztott követelmények:

A feladat témáját, konkrét tartalmát a beadás előtt két hónappal feladatkiírásban rögzíteni kell. Ettől eltérni később nem lehet. Az elfogadhatóság feltételei:

–       a legalább három alkalommal, adott készültségi foknál történő kötelező konzultáció, ami szintén a feladatkiírásban rögzített,

–       a feladat értékelésének eredménye eléri az 51%-os szintet..

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép Internet kapcsolattal
6.3.3 db kis- és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira és internet-kapcsolatának biztosítására alkalmas moduláris integrált forgalomirányító
6.4.3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.5.2 db multifunkciós vezetéknélküli forgalomirányító
6.6.2 db laboratóriumi kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.7.1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas PC vagy laptop
6.8.1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop
6.9.Hálózati szimulációs szoftver
6.10.Ethernet és soros kábelek
6.11.UTP kábelezéshez szerszámok
6.12.Kábelteszter
6.13.2D rajzkészítésre alkalmas CAD szoftver
6.14.Parametrikus modellezésre alkalmas CAD szoftver
6.15.Két- illetve háromtengelyes megmunkálásra alkalmas CAM szoftver
6.16.Két- illetve háromtengelyes megmunkálásra alkalmas CNC szerszámgép

 

 

 1. EGYEBEK

 

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes CAD-CAM informatikus szakképesítésre, sem fizetős CAD-CAM informatikus szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS