Borász szakképesítés

Borász szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Borász szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Borász szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Borász szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Borász szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Borász szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 10. sorszámú Borász megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 02

 

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Borász

 

  1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

 

2 EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség:

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

 

2.8. Szintvizsga:

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőSzőlész, borász (mezőgazdasági)
3.1.3.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőSzőlő- és gyümölcstermesztő
3.1.4.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőSzőlőmunkás
3.1.5.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőSzőlőoltó, -metsző
3.1.6.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőSzőlőtermesztő
3.1.7.6114Szőlő-, gyümölcstermesztőVincellér

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A borász feladata a mezőgazdaság területén a szőlőültetvények alapfeladatainak ismerete, végzése.
Az élelmiszeriparon belül a borászati feladatok teljes vertikumának ismerete, végzése kiegészítve a minőségbiztosítással, alap marketing és borturizmusi ismeretekkel, valamint a pezsgő és csemegeborok, borkülönlegességek gyártási fázisának elsajátításával.

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

–        a szőlőtermesztés alapfázisait elvégezni (metszés, zöldmunka, érés folyamatának ellenőrzése)

–        a szüretet előkészíteni

–        a feldolgozást megszervezni

–        a bor erjesztését elvégezni

–        az újbort kezelni, javítani, készre kezelni

–        a palackozást megoldani

–        a speciális borkészítményeket előállítani

–        laboratóriumi minőségbiztosítást végezni

–        a szakmai feladatokhoz szükséges gépészeti ismeretekkel rendelkezik

–        elvégezni a szakmai adminisztrációt

–        tisztában van a környezet- és munkavédelmi feladatokkal

–        rendelkezik a bor forgalmazásához, a borturizmushoz és a bormarketing végzéséhez szükséges alapismeretekkel

–        egyéb italkészítési ismereteknek is a birtokában van

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 541 06Szőlész-borászszakképesítés

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10944-12Borászati gyakorlat
4.4.10943-12Borászati szakmai gépek
4.5.10906-12Borászati technológia
4.6.10890-12Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
4.7.10948-12Szőlész-borász alapmérések, vizsgálatok

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

Saját vizsgabor elkészítése: palackozva, címkézve, technológiai lapot mellékelve.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10944-12Borászati gyakorlatgyakorlati
5.2.4.10943-12Borászati szakmai gépekírásbeli, szóbeli
5.2.5.10906-12Borászati technológiaírásbeli, szóbeli
5.2.6.10890-12Élelmiszeripari vállalkozások működtetéseírásbeli, szóbeli
5.2.7.10948-12Szőlész-borász alapmérések, vizsgálatokgyakorlati

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Borász

 

A vizsgafeladat ismertetése: Adott feladaton belül végrehajtja a borkészítés területéhez hozzátartozó komplex gyakorlati feladatot, mely magában foglalja a borászati technológiát, a borászati gépeket és a minőségbiztosítást. Emellett számot ad a biztonságos munkavégzéshez szükséges tudásáról is.

 

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Borász írásbeli

 

A vizsgafeladat ismertetése: Központi készítésű szakmai elméleti anyag, melyben megtalálható a borászati technológia, benne a szakmai számítások; a gépészeti alapismeretek és a gazdálkodás témaköre, kiegészülve az alapvető vendéglátói ismeretekkel.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Borászati technológiai feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: A borászati technológia központi tételeit kell megválaszolnia, amelyben megtalálhatóak a technológia különböző kérdései (feldolgozás, erjesztés, borkezelés, borkülönlegességek készítése, palackozás, borászati gépek, borvidékek).

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Minőségbiztosításhoz szükséges laboratóriumi eszközök
6.3.Szőlőtermesztés kézi eszközei
6.4.Szőlőtermesztés gép munkaeszközei
6.5.Szőlőtermesztés erőgépei
6.6.Borászati technológia kézi eszközei
6.7.Borászati technológia gépei
6.8.Borturizmusi eszközök
6.9.Agrármeteorológiai eszközök
6.10.Egyéni és csoportos védőeszközök
6.11.Szakmai anyagok
6.12.Műszaki dokumentáció, pincekönyv
6.13.Szoftverek
6.14.Nyomtatók, számítógépek
6.15.Palackozás gépei
6.16.Vizsgaborok készítéséhez eszközök, berendezések
6.17.Erjesztési technológia gépei, eszközei
6.18.Pezsgőkészítési technológiák berendezései

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Borász szakképesítésre, sem fizetős Borász szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS