Boltvezető szakképesítés

Boltvezető szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Boltvezető szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Boltvezető szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Boltvezető szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Boltvezető szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Boltvezető szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

 

A 21. sorszámú Boltvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 341 01

 

1.2. A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Boltvezető

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

 

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.         A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: –

 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítésráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5111KereskedőAjándékkereskedő
3.1.3.Dohányáru-édesség kiskereskedő
3.1.4.Dohány-bazárkereskedő
3.1.5.Drogériai kereskedő
3.1.6.Édesség kereskedő
3.1.7.Élelmiszer- és vegyi áru-kereskedő
3.1.8.Építőanyag kereskedő
3.1.9.Fodrászcikk kereskedő
3.1.10.Használtcikk-kereskedő
3.1.11.Háztartásifelszerelés-kereskedő
3.1.12.Hírlapárus, trafikos
3.1.13.Kultúrcikk-kereskedő
3.1.14.Rádiótelefon kereskedő
3.1.15.Vegyes iparcikk kereskedő
3.1.16.Vegyeskereskedő
3.1.17.Áruházi osztályvezető
3.1.18.Áruházi részlegvezető
3.1.19.Szupermarket részlegvezető
3.1.20.  Ajándékkereskedő
3.1.21.1333Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetőjeBoltvezető

 

 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

–      Kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni

–      Marketingtevékenységet végezni

–      Irányítani, szervezni és ellenőrizni a bolt működését, biztosítani az áru- és vagyonvédelmet

–      Megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet

–      Megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a készletekkel

–      Meghatározni az eladási árat

–      Ellenőrizni a számlákat, az ellenértékek kiegyenlítését

–      Banki tranzakciókat végezni, kezelni a készpénzt, csekkeket

–      Megszervezni és lebonyolítani az értékesítést

–      Ellátni a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat

–      Biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 341 01Eladószakképesítés

 

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11508-12Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
4.4.11394-12Kisvállalkozások működtetése

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2.         A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11508-12Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzésegyakorlati
5.2.4.11394-12Kisvállalkozások működtetéseszóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalom tervezésével, elemzésével kapcsolatos vezetői feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladatnak tartalmaznia kell:

Egy üzleti levél elkészítését

Áruforgalom és/vagy pénzforgalom nyilvántartására használt legalább 4 különböző bizonylat kitöltését áruforgalmi jelentésen történő összesítését

Szakmai számítás elvégzését, a kapott mutatók értelmezését az alábbi témakörökből:

Készletgazdálkodás az áruforgalmi jelentés adataiból

Munkaerő, és létszámgazdálkodás

Költséggazdálkodás

Árképzés

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Kisvállalkozás alapításával, működtetésével, kapcsolatos feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:

A kisvállalkozás alapításával kapcsolatos vezetői feladatok

A kisvállalkozás finanszírozásával kapcsolatos vezetői feladatok

Üzleti terv készítésével kapcsolatos vezetői feladatok

A tárgyi eszközök biztosításával, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos vezetői feladatok

Élelmiszerbiztonsági, higiéniai, minőségügyi vezetői feladatok

A fogyasztói érdekvédelemmel, vásárlói reklamációval kapcsolatos vezetői feladatok

A munkáltatói jogkörből eredő vezetői feladatok

A hatékony létszámgazdálkodással kapcsolatos vezetői feladatok

A kisvállalkozás piaci környezetének megismerésére vonatkozó vezetői feladatok

A kisvállalkozás marketing tevékenységével kapcsolatos vezetői feladatok

Áru- és vagyonvédelemmel kapcsolatos vezetői feladatok

Az árubeszerzéssel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos vezetői feladatok

Készletgazdálkodással, leltáreredmény megállapításával kapcsolatos vezetői feladatok

Az árkialakításra vonatkozó vezetői feladatok

A költségek tervezésével kapcsolatos vezetői feladatok

Az eredmény keletkezése, nagyságát meghatározó tényezők tervezése, értelmezése

A kisvállalkozás átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos vezetői feladatok

 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://munka.hu című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:–

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Bizonylatok, formanyomtatványok
6.3.Biztonsági berendezések
6.4.Internet kapcsolat
6.5.Irodai berendezések
6.6.Irodatechnikai berendezések
6.7.Nyomtató
6.8.Számítógépek
6.9.Telefon, fax

 

 

  1. EGYEBEK

 

A képzés megkezdhető az alábbi szakképesítések, végzettségek birtokában is:

31 341 01 Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó részszakképesítés

31 341 03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés

A korábban kiadott Országos Képzési Jegyzékekben szereplő eladó vagy kereskedő szakképesítések, valamint az Országos Képzési Jegyzékekben nem szereplő, államilag elismert eladó vagy kereskedő végzettség (képesítés) is.

 

 

 

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Boltvezető szakképesítésre, sem fizetős Boltvezető szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS