Becsüs szakképesítés

Becsüs szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Becsüs szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Becsüs szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Becsüs szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Becsüs szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Becsüs szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 15. sorszámú Becsüs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Becsüs

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200

 

 

 1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

 1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3616Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértőBecsüs, árverező
3.1.3.Bútor- és szőnyegbecsüs
3.1.4.Ékszerbecsüs, -árverező
3.1.5.Értékbecsüs (ékszerkereskedelemben)
3.1.6.Festménybecsüs
3.1.7.Műtárgybecsüs

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A becsüs feladata az ékszerek, dísztárgyak, drágakövek, festmények, grafikák, műtárgyak, bútorok, szőnyegek meghatározása, értékbecslése és különféle konstrukciókban az árak megállapítása.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–      Megállapítani az ékszer, dísztárgy típusát, művészeti stílusjegyeit, korát, az óra szerkezetét

–      Azonosítani az ékszer, dísztárgy anyagát, készítési-díszítési technikáit, a drágakő jellemzőit

–      Alkalmazni a Nemesfém-vizsgálati és egyszerűbb, illetve műszeres drágakő-vizsgálati módszereket

–      Használni az ötvösjegy, fémjel azonosításához a jegykönyveket, a drágakő-határozáshoz a táblázatokat

–      Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát

–      Elvégezni az ékszerek, dísztárgyak, fontosabb drágakövek, órák meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását

 

–      Megállapítani a festmény, grafika műfaját, stílusát, alkotóját, korát

–      Azonosítani a festmény, grafika anyagát, készítési technikáját

–      Egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmazni

–      Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát

–      Elvégezni a festmények és grafikák meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását

 

–      Megállapítani a műtárgy fajtáját, művészeti stílusjegyeit, származását, korát

–      Azonosítani a műtárgy anyagát, készítési-díszítési technikáját

–      Egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmazni

–      Használni a műtárgy azonosításához a katalógusokat, különféle jegykönyveket, mintakönyveket

–      Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát

–      Elvégezni a műtárgyak (üveg, kerámia-porcelán, dísztárgy, fegyver, keleti régiség, óra, ikon) meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását

 

–      Megállapítani a bútor, szőnyeg típusát, művészeti stílusjegyeit, származását, korát

–      Azonosítani a bútor, szőnyeg anyagát, készítési-díszítési technikáit

–      Egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmazni

–      Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát

–      Elvégezni a bútorok, szőnyegek meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását

 

–      Készpénzes felvásárlási tevékenységet folytatni

–      Bizományi, aukciós és kereskedelmi tevékenységet folytatni

–      Zálogbecsüsi tevékenységet folytatni

–      Folyamatosan tájékozódni a szakterületéhez tartozó piac árairól

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.51 341 01Bútor- és szőnyegbecsüsrészszakképesítés
3.3.4.51 341 02Ékszerbecsüsrészszakképesítés
3.3.5.51 341 03Festménybecsüsrészszakképesítés
3.3.6.51 341 05Műtárgybecsüsrészszakképesítés

 

 

 

 1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10025-12A kereskedelmi egység működtetése
4.4.11388-12Ékszerek, dísztárgyak, drágakövek értékbecslése
4.5.11389-12Festmények, grafikák értékbecslése
4.6.11390-12Műtárgyak értékbecslése
4.7.11391-12Bútorok, szőnyegek értékbecslése
4.8.11392-12A becsüs általános tevékenysége
4.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

 1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10025-12A kereskedelmi egység működtetéseírásbeli
5.2.4.11388-12Ékszerek, dísztárgyak, drágakövek értékbecslésegyakorlati, írásbeli
5.2.5.11389-12Festmények, grafikák értékbecslésegyakorlati, írásbeli
5.2.6.11390-12Műtárgyak értékbecslésegyakorlati, írásbeli
5.2.7.11391-12Bútorok, szőnyegek értékbecslésegyakorlati, írásbeli
5.2.8.11392-12A becsüs általános tevékenységeírásbeli
5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Ékszerek, dísztárgyak és drágakövek meghatározása, értékbecslése, átvétele

 

A vizsgafeladat ismertetése: Konkrét ékszerek, dísztárgyak és drágakövek önálló leírása, meghatározása, értékbecslése táblázatok, műszerek, egyéb eszközök segítségével (legalább 5 db ékszer, dísztárgy és 5 db kő: 2 db színes drágakő, vagy szintetikus kő és 1 db utánzat, vagy műtermék és 2 db gyémánt).

Az elvégzett meghatározások, értékbecslések alapján két tárgy készpénzes felvásárlása, vagy bizományi átvétele, vagy aukcióra történő felvétele, vagy zálogba vétele a megfelelő bizonylat kitöltésével.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

 

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Festmények és grafikák meghatározása, értékbecslése, átvétele

 

A vizsgafeladat ismertetése: Konkrét festmények és grafikák önálló leírása, meghatározása, értékbecslése katalógusok és egyéb eszközök segítségével (legalább 7 db festmény és 3 db grafika).

Az elvégzett meghatározások, értékbecslések alapján két tárgy készpénzes felvásárlása, vagy bizományi átvétele, vagy aukcióra történő felvétele, vagy zálogba vétele a megfelelő bizonylat kitöltésével.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

 

 1. C) A vizsgafeladat megnevezése: Műtárgyak meghatározása, értékbecslése, átvétele

 

A vizsgafeladat ismertetése: Konkrét műtárgyak önálló leírása, meghatározása, értékbecslése katalógusok, jegykönyvek és egyéb eszközök segítségével (legalább 10 db műtárgy)

Az elvégzett meghatározások, értékbecslések alapján két tárgy készpénzes felvásárlása, vagy bizományi átvétele, vagy aukcióra történő felvétele, vagy zálogba vétele a megfelelő bizonylat kitöltésével.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

 

 1. D) A vizsgafeladat megnevezése: Bútorok és szőnyegek meghatározása, értékbecslése, átvétele

 

A vizsgafeladat ismertetése: Konkrét bútorok és szőnyegek önálló leírása, meghatározása, értékbecslése katalógusok és egyéb eszközök segítségével (legalább 5 db bútor és 5 db szőnyeg).

Az elvégzett meghatározások, értékbecslések alapján két tárgy készpénzes felvásárlása, vagy bizományi átvétele, vagy aukcióra történő felvétele, vagy zálogba vétele a megfelelő bizonylat kitöltésével.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Az iparművészet (ékszer, dísztárgy, óra) története, drágakövek, nemesfémek

 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsgafeladatok az alábbi témakörök alapján kerülnek összeállításra:

Ékszerek, dísztárgyak az egyes művészettörténeti korokban,

Ékszer és dísztárgy típusok jellemzői

Készítési és díszítő technikák

Liturgikus rendeltetésű ötvöstárgyak

Nagy ékszerházak kialakulása

Tömegtermelés a nemesfémiparban

Divatékszerek megjelenése, tulajdonságai

Órák, ékszerórák, óraszerkezetek jellemzői

Általános drágakőtudomány: szakkifejezések, fizikai-kémiai tulajdonságok, csiszolási formák

A gyémánt tulajdonságai, minősítése, összetévesztési lehetőségei

A fontosabb színes drágakövek jellemzői

Szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok tulajdonságai

Drágakő-vizsgálati eszközök, műszerek, módszerek

Nemesfémek fajtái, ötvözetei, jellemzői, ötvözetszámítás

Nemesfém-vizsgálati módszerek

Nemesfémek hitelesítése, a fémjelzés története

Ékszer- és fémjel-hamisítások módszerei, felismerésük lehetőségei

Kommunikáció a felvevőhelyen

Biztonsági, vagyonvédelmi előírások

Műtárgyvédelem, védett műtárgyak, vámügyi szabályok

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

 

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: A képzőművészet (festmény, grafika) története

 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsgafeladatok az alábbi témakörök alapján kerülnek összeállításra:

A művészettörténeti korok, stílusok és stílusjegyeik

Az egyetemes és a magyar festészet korszakai, fejlődéstörténete, a kiemelkedő mesterek és alkotásaik

Az egyes festészeti irányzatokat meghatározó festőiskolák, műhelyek, azok legismertebb mesterei és alkotásaik

A festészeti műfajok az ábrázolás technikai eszközei

Festészeti technikák

Grafikák anyagai, különféle tintafajták

Száraz grafikai technikák

Sokszorosítási eljárások és jellegzetességeik

A mesterek jelzései, szignatúrái

Másolás, utánérzés hamisítás

Kommunikáció a felvevőhelyen

Biztonsági, vagyonvédelmi előírások

Műtárgyvédelem, védett műtárgyak, vámügyi szabályok

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

 

 1. C) A vizsgafeladat megnevezése Az iparművészet (üveg, kerámia-porcelán, dísztárgy, fegyver, keleti régiség, óra, ikon) története

 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsgafeladatok az alábbi témakörök alapján kerülnek összeállításra:

Az üvegművészet története, fejlődése

Az üveggyártás alapanyagai, díszítő technikái

Az üveggyártás központjai, mesterei

A kerámia-porcelán készítés története, fejlődése

A kerámia-porcelán készítés alapanyagai, díszítő technikái

A kerámia-porcelán jegyek és azonosításuk módszerei

Az ötvösművesség kialakulása, fejlődése

Ötvös technikák és díszítő eljárások

Nemesfémötvözetek, ötvösjegyek, fémjelek, ónjegyek

A fegyverek történeti fejlődése, fajtái, díszítő technikái

A keleti régiségek fajtái, jellemző díszítési technikái

Órák, mechanikus óraszerkezetek fajtái

Az ikonok szerepe, az ikonfestés technikái

Az ikonfestészet egyes központjai körül kialakult iskolák jellegzetességei

Egyszerűbb vizsgálati módszerek

Hamisítványok, javítások, átalakítások

A különféle műtárgyak értékbecslésének szempontjai

Kommunikáció a felvevőhelyen

Biztonsági, vagyonvédelmi előírások

Műtárgyvédelem, védett műtárgyak, vámügyi szabályok

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

 

 1. D) A vizsgafeladat megnevezése: Az iparművészet (bútor, szőnyeg) története

 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsgafeladatok az alábbi témakörök alapján kerülnek összeállításra:

Művészettörténeti korok és főbb stílusjegyeik

A bútortörténeti stílusok, a különböző korokra jellemző bútorfajták

A bútorkészítéshez felhasznált fafajták

A különböző korok bútorkészítési technikái, a bútor felületdíszítési típusai, szakkifejezések

A bútorok készítésével foglalkozó műhelyek, mesterek, jellemző stílusjegye

A bútorok kiegészítése, átalakítása, restaurálása

Az ergonómia szerepe a lakáskultúra változásában

A különböző országokra és korokra jellemző szőnyegfajták (Anatólia, Kaukázus, Irán,Türkmén, Kína, Pakisztán, Afgán, India, Európa)

A szőnyegkészítés anyagai, színezési módok (természetes és mesterségek színezékek és felismerésük)

A szőnyegkészítés eszközei, technikái

Szőnyegekkel, kárpitokkal kapcsolatos szakkifejezések

A szőnyegek készítésével foglalkozó műhelyek, mesterek, jellemző stílusjegyek

A szőnyegek vizsgálatának szempontjai

A szőnyegek értékét befolyásoló tényezők, a szőnyeghibák

Kommunikáció a felvevőhelyen

Biztonsági, vagyonvédelmi előírások

Műtárgyvédelem, védett műtárgyak, vámügyi szabályok

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

 1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Próbakövek
6.3.nemesfém karctűk (próbatűk)
6.4.próbasavak (14 kt-os, 18 kt-os, salétromsav, platinasav, ezüstsav, királyvíz)
6.5.gumikesztyű
6.6.csiszoló vászon
6.7.nagyítók
6.8.kézi nagyító
6.9.hosszúsági mérőeszköz
6.10.fapálcika
6.11.gyémántteszter
6.12.nappali fény lámpák
6.13.karátkések
6.14.hakák
6.15.Leveridge-gauge
6.16.hitelesített mérleg
6.17.karátmérleg
6.18.grammos mérleg
6.19.összehasonlító kősorozat
6.20.számológép
6.21.fényképmásolatok
6.22.katalógusok
6.23.cérnakesztyű
6.24.munkavédelmi felszerelések
6.25.polariszkópok
6.26.refraktométerek
6.27.drágakő-mikroszkópok
6.28.UV-lámpa
6.29.dikroszkóp
6.30.számítógép
6.31.oktatástechnikai eszközök
6.32.Arany ékszerek, ezüst ékszerek, hamis ékszerek, ezüst dísztárgyak, alpakka dísztárgyak
6.33.Gyémántok, színes drágakövek, szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok
6.34.Bútorok, szőnyegek és hamisítványok
6.35.Festmények, grafikák és hamisítványok
6.36.Különféle műtárgyak (üvegek, kerámiák-porcelánok, dísztárgyak, fegyverek, keleti régiségek, órák, ikonok) és hamisítványok

 

 

 1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Becsüs szakképesítésre, sem fizetős Becsüs szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS