Bádogos szakképesítés

Bádogos szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Bádogos szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Bádogos szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Bádogos szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Bádogos szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Bádogos szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 11. sorszámú Bádogos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 02

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Bádogos

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.         A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák:      a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
      3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.7533Épület-, építménybádogosCsatornahelyreállító bádogos
3.1.3.Díszműbádogos
3.1.4.Homlokzati bádogos
3.1.5.Karbantartó bádogos
3.1.6.Lemezmunkás, építőipar
3.1.7.Szellőzőbádogos
3.1.8.Tetőbádogos
3.1.9.Tetőfedő bádogos

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

Szabásmintákat készít a bádogos feladatokhoz, majd elvégzi az elkészült munkadarabok, a bádoglemez lapok és az épületbádogos-szerkezetek épületekre szerelését, szükség esetén felújítását, javítását, háztartási bádogos szerkezeteket, használati és berendezési tárgyakat és épületdíszítő elemeket készít és helyez el.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– csatornaelemeket, szögletet, véglemezt, betorkolló csonkot, mozgóhézagot gyártani és felszerelni

– vízgyűjtő üstöt, lefolyóelemet, csőbilincset, íves elemeket, kifolyókönyököt gyártani és felszerelni

– eresz-, fal-, orom- és kéményszegélyt gyártani és felszerelni

– homlokzati vonalas bádogos szerkezeteket felmérni, gyártani, szerelni

– korcolt lemezfedést és kiegészítő szerkezeti elemeit előregyártani, szerelni

– lécbetétes fedés és kiegészítő elemeit előregyártani, szerelni

– táblás fedés tükörméretét meghatározni, gyártani és szerelni kiegészítőivel

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.33 582 01Díszműbádogosszakképesítés-ráépülés

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11497-12Foglalkoztatás I.
4.4.11499-12Foglalkoztatás II.
4.5.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság
4.6.10101-12Építőipari közös tevékenység
4.7.10266-12Bádogos alapfeladatok
4.8.10267-12Bádogos feladatok

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenységei
5.2.3.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.4.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.5.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli
5.2.6.10101-12Építőipari közös tevékenységírásbeli
5.2.7.10266-12Bádogos alapfeladatokírásbeli, gyakorlati
5.2.8.10267-12Bádogos feladatokgyakorlati, szóbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Bádogos szerkezet szabása, összeállítása

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a következő bádogos szerkezetek valamelyikének előrajzolását, szabását, összeállítását végezze el: különböző szelvényű cső- vagy csatornaelemek hossztoldása (korcolással, forrasztással, átlapolással); vízgyűjtő és vízlevezető szerkezetek készítése; vonalas szerkezeti elemek készítése; fémlemezfedés tető modellen

 

A vizsgafeladat időtartama: 420 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Bádogos szakmai ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A gyakorlati vizsgán a felkészülés során használt tankönyvek és segédletek, jegyzetek használhatóak. A vizsgázó saját kézi szerszámait használhatja, ha azok a munkavédelmi feltételeknek megfelelnek

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Anyagmozgató eszközök
6.3.Mérőeszközök
6.4.Jelölőeszközök
6.5.Forrasztóeszközök
6.6.Lemezollók
6.7.Fogók
6.8.Kalapácsok
6.9.Szegecsezők
6.10.Elektromos kézi kisgépek
6.11.Fémipari kéziszerszámok
6.12.Szerelőszerszámok
6.13.Telepített lemezmegmunkáló gépek, felszerelések
6.14.Műszaki dokumentáció
6.15.Számítógép
6.16.Szoftverek
6.17.Nyomtató
6.18.Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
6.19.Anyagmozgató gépek, eszközök
6.20.Szerelő- és bontószerszámok
6.21.Lemezmegmunkáló szerszámok

 

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Bádogos szakképesítésre, sem fizetős Bádogos szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS