Asztalos szakképesítés

Asztalos szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Asztalos szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Asztalos szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Asztalos szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Asztalos szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Asztalos szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Asztalos

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

 1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Faipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7223BútorasztalosÁltalános asztalos
3.1.3.Beépített bútor helyszíni szerelője
3.1.4.Beépítettbútor-készítő
3.1.5.Bútorgyártó
3.1.6.Bútorjavító
3.1.7.Díszlet-asztalos
3.1.8.Egyedibútor-készítő
3.1.9.7514ÉpületasztalosAblakgyártó
3.1.10.Ablakkeret-készítő
3.1.11.Ablakszerelő
3.1.12.Ajtótokkészítő
3.1.13.Épületasztalos
3.1.14.Épület-karbantartó asztalos
3.1.15.Faburkolat-felrakó
3.1.16.Nyílászáró beépítő
3.1.17.Nyílászáró gyártó asztalos
3.1.18.Parkettakészítő

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához szükséges eszközök és anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a befejező feladatok elvégzéséig terjed.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–       betartani a munkavédelmi előírásokat

–       gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani

–       helyszíni felmérést végezni

–       faipari alapszerkezeteket készíteni

–       asztalosipari alapszerkezeteket szerelni

–       helyszíni szerelést végezni

–       korpuszbútorokat, tároló bútorokat gyártani

–       asztalokat gyártani

–       ülőbútorokat készíteni

–       fekvőbútorokat készíteni

–       kiegészítő bútorokat gyártani

–       irodai bútorokat gyártani

–       beépített bútorokat készíteni

–       ajtókat és ablakokat készíteni

–       lépcsők és korlátok készítését végezni

–       egyéb asztalosipari termékeket gyártani

–       épületasztalosipari szerkezeteket elhelyezni és rögzíteni

–       épületasztalosipari szerelvényeket, vasalatokat felszerelni, beállítani

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.21 543 02Faipari gépkezelőrészszakképesítés
3.3.4.31 543 01Famegmunkálórészszakképesítés
3.3.5.21 543 01Asztalosipari szerelőrészszakképesítés
3.3.6.35 543 01    Műbútorasztalosszakképesítés-ráépülés

 

 

 

 1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10224-12Alapvető tömörfa megmunkálás
4.4.10225-12Asztalosipari szerelés
4.5.10226-12Asztalosipari termékek gyártása
4.6.113-12Biztonságos munkavégzés
4.7.10228-12Gépkezelés
4.8.10229-12Gyártáselőkészítés feladatok
4.9.11497-12Foglalkoztatás I
4.10.11499-12Foglalkoztatás II
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

Vizsgaremek elkészítése.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10224-12Alapvető tömörfa megmunkálásgyakorlati
5.2.4.10225-12Asztalosipari szerelésgyakorlati
5.2.5.10226-12Asztalosipari termékek gyártásagyakorlati, írásbeli
5.2.6.11371-12Biztonságos munkavégzésírásbeli
5.2.7.10228-12Gépkezelésgyakorlati
5.2.8.10229-12Gyártáselőkészítés feladatokírásbeli
5.2.9.11497-12Foglalkoztatás Iírásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás IIírásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

 1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Vizsgaremek készítése

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak az általa választott és a vizsgát szervező intézmény által
jóváhagyott bútor- vagy épületasztalos-ipari terméket kell készítenie a műszaki dokumentációjával együtt.

 

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 25 %

 1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Gépkezelési feladat

 

A vizsgafeladat ismertetése: Gép és szerszám kiválasztása, működtetése, meghatározott alkatrész gépi
megmunkálása

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 17 %

 1. C) A vizsgafeladat megnevezése: Famegmunkálási feladat

 

A vizsgafeladat ismertetése: Műszaki rajz és műszaki leírás alapján faipari termék készítése kézi és gépi technológia alkalmazásával

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 33 %

 1. D) A vizsgafeladat megnevezése: Asztalosipari szerelési feladat

 

A vizsgafeladat ismertetése: Alkatrészek összeállítása, asztalos szerkezet összeállítása, vasalatok, szerelvények felszerelése

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 25 %

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szerkezettan-szakrajz, technológia, anyagismeret

 

A vizsgafeladat ismertetése: Faipari szakrajz és asztalosipari szerkezeti rajz készítése, kézi és gépi technológiák, szakmai számítás, faanyagismeret, ragasztás-, felületkezelés anyagai, technológiái

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Munkavédelmi és technológiai ismeretek

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A vizsgaremekre vonatkozó előírások:

A vizsgaremek és annak dokumentációjának elkészítése és beadása, nappali rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási napon, felnőttképzés esetén a vizsgára jelentkezéskor történik.

A vizsgaremeket a vizsgabizottság csak kész állapotban tudja értékelni.

 

Műszaki dokumentációra vonatkozó előírások:

A műszaki dokumentációnak tartalmazni kell a vizsgaremekhez tartozó műszaki rajzokat, szabásjegyzéket, anyagnormát, műszaki leírást, gyártási folyamatábrát, általános technológiai leírást, és árkalkulációt.

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

 

 1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Asztalosipari kéziszerszámok
6.3.Asztalosipari kézi kisgépek
6.4.Asztalosipari telepített megmunkálógépek
6.5.Mérőeszközök
6.6.Számítógép
6.7.Szoftver
6.8.Faipari CNC megmunkálógépek
6.9.Szerelőszerszámok

 

 

 1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Asztalos szakképesítésre, sem fizetős Asztalos szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS