Ápolási asszisztens szakképesítés

Ápolási asszisztens szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Ápolási asszisztens szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Ápolási asszisztens szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Ápolási asszisztens szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Ápolási asszisztens szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Ápolási asszisztens szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 3. sorszámú Ápolási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1.      A szakképesítés azonosító száma: 32 723 01

 

1.2.      Szakképesítés megnevezése: Ápolási asszisztens

 

1.3.      Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:-

 

1.4.      Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.      A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.   Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

 

2.1.2.   Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2.      Szakmai előképzettség: –

 

2.3.      Előírt gyakorlat: –

 

2.4.      Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5.      Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6.      Elméleti képzési idő aránya: 50 %

 

2.7.      Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

 

2.8.      Szintvizsga: –

 

2.9.      Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1.   A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3339Egyéb, humánegészségügyhöz

kapcsolódó foglalkozású

Ápolási asszisztens
3.1.3.5222Segédápoló, műtőssegédFertőtlenítő, sterilező

 

3.2.   A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

Az ápolási asszisztens egyénre szabott segítő tevékenységet végez az egészségügyi ellátásban (fekvőbeteg ellátás, szakrendelői ellátás) a szakképzett egészségügyi team tagjainak szoros irányítása és felügyelete alatt. Munkáját szakmai kompetenciájának megfelelően az ápolási folyamat lépéseibe illesztve, az etikai és jogi normák szigorú betartásával végzi.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–     alapápolási tevékenységeket végezni kompetenciája szerint

–     alapvető életfunkciókat megfigyelni, mérni és dokumentálni (pulzus, vérnyomás, légzés, hőmérséklet)

–     vércukrot, testsúlyt, testmagasságot mérni és dokumentálni

–     életveszély esetén, alapszinten elsősegélyt nyújtani (szakszerű fektetés, vérzéscsillapítás, kötözések, szakszerű segélyhívás, BLS)

–     a szakápolóknak segédkezni a különböző vizsgálatok és beavatkozások előkészítésénél és kivitelezésénél

 

3.3.   Kapcsolódó szakképesítések

 

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 725 01Fertőtlenítő-sterilezőrészszakképesítés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-

sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.azonosító

száma

megnevezése
4.3.11112-12Fertőtlenítés-sterilizálás
4.4.11214-12Egészségügyi szakmai alapismeretek
4.5.11111-12Ápolástani alapismeretek
4.6.11497-12Foglalkoztatás I
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.   A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

 

5.2.   A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító

száma

 

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékeny-

sége

5.2.3.11112-12Fertőtlenítés-sterilizálásszóbeli és gyakorlati
5.2.4.11214-12Egészségügyi szakmai alapis-

meretek

szóbeli és írásbeli
5.2.5.11111-12Ápolástani alapismeretekszóbeli és gyakorlati
5.2.6.11497-12Foglalkoztatás Iírásbeli
5.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.8.11500-12Munkahelyi egészség és bizton-

ság

írásbeli

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3.   A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1.   Gyakorlati vizsgatevékenység

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Fertőtlenítés, sterilizálás

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Komplex fertőtlenítési és sterilizálási feladatok végrehajtása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:30 %

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Alapápolási feladatok elvégzése

 

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően alapápoláshoz kapcsolódó komplex feladatok elvégzése, kivitelezése, dokumentálása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján.

A vizsgafeladat időtartama:30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

5.3.2.   Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3.   Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügyi szakmai elméleti és ápolástani alapismeretek felidézése

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Fertőtlenítés-sterilizálás, Egészségügyi szakmai alapismeretek, Ápolástani alapismeretek, Munkahelyi egészség és biztonság szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

 

5.4.   A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5.   A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém-, üveg-, műanyag-

és gumi eszközök)

6.3.Dokumentációs formanyomtatványok
6.4.„Kocsik”: ágyazó, előkészítő
6.5.Egyszerhasználatos steril eszközök
6.6.Orvosi műszerek – kézi műszerek
6.7.Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.8.Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő,

személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra)

6.9.Kötszerek, bőrfertőtlenítők
6.10.Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítősze-

rek, csomagolóanyagok

6.11.Sterilizáláshoz szükséges berendezések
6.12.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelő-

en felszerelt oktatóhelyiség

6.13.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.14.Alapszintű újraélesztés eszközei (szimulátor)
6.15.A szabályoknak megfelelően felszerelt tankórterem

 

 

  1. EGYEBEK

 

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Ápolási asszisztens szakképesítésre, sem fizetős Ápolási asszisztens szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS