Ács szakképesítés

Ács szakképesítés

HIRDETÉS

Többet szeretnél megtudni a/az Ács szakképesítésről, szakképzésről?

Szeretnéd tudni, hogy az OKJ-s Ács szakképesítés indul-e államilag finanszírozott nappali vagy esti tagozaton, vagy csak fizetős felnőttképzés keretén belül végezheted el az akkreditált Ács szakképesítést.

Megtudhatod, hány órán kell részt venned a fizetős Ács szakképesítés esetén, illetve hány félévet vesz igénybe az ingyenes Ács szakképesítés elvégzése.

HIRDETÉS

A 2. sorszámú Ács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 01

 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Ács

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

 

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1.         A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1.Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2 Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat:–

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

 

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 ABC
      3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.7513ÁcsÁllványozó
3.1.3.Állványszerelő
3.1.4.Csőállványozó
3.1.5.Dúcolat készítő
3.1.6.Építményzsaluzat-szerelő
3.1.7.Faállványozó
3.1.8.Fatetőszerkezet-gyártó
3.1.9.Fedélszerkezet-készítő
3.1.10.Födémzsaluzó
3.1.11.Magasépítési ács-állványozó
3.1.12.Zsaluzó
3.1.13.Zsaluzóács

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

Az építőiparban előforduló famunkálatokat végez, fedélszerkezeteket, zsaluzatokat, állványokat készít, bont, átalakít és karbantart, illetve beépíti az előregyártott faszerkezeteket. A helyszíni monolit beton és vasbetonszerkezetek zsaluzása, a zsaluzatokhoz, zsaluzati rendszerekhez tartozó állványzatok szerelése, a beton bedolgozása és a homlokzati fémállványok szerelése.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

– megismerni, ellenőrizni a munkaterületet, előkészíteni a zsaluzatok, állványok munkáit

– ellenőrizni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végezni

– értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az építészeti alapfogalmakat munkája során

– felvonulni a megfelelő eszközökkel a munkaterületre

– betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét

– biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kísérni a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását

– ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű felhasználását

– gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról

– átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről

– alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari rajzokat

– alkalmazni a különböző szerkezetek jelölését, értelmezni a szerkezetek térbeli helyzetét

– értelmezni a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítani azokat

– betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

– baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni, elsősegélyt nyújtani

– használni a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket

– biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát

– tervek alapján előkészíteni a hagyományos zsaluzási, állványozási munkák anyagait, eszközeit

– méretre szabni, megmunkálni a függőleges és vízszintes szerkezetek hagyományos zsaluzatát

– összeállítani, elhelyezni a pillérek, falak hagyományos zsaluelemeit, megtámasztását

– összeállítani, elhelyezni a födémszerkezetek hagyományos zsaluelemeit és alátámasztó állványzatát

– bontani a hagyományos zsaluzatokat és a zsaluzat állványzatát

– rendszerzsaluzatok és állványok tervei alapján, típusonként előkészíteni, előszerelni az anyagokat

– elhelyezni, rögzíteni a különböző kialakítású függőleges szerkezetek pillér és falzsaluzati rendszereit

– elhelyezni a különböző formájú vízszintes szerkezetek födémzsaluzati rendszereit, alátámasztását

– összeállítani, elhelyezni, mozgatni a függesztett állványokat, kúszóállványokat, kúszózsaluzatokat

– ellenőrizni a fogadószerkezetet, a zsalu és állványszerkezet stabilitását, beállítani, mérést végezni

– bontani a függőleges szerkezetek, pillérek, falak rendszerzsaluzatát

– bontani a vízszintes szerkezetek födémzsaluzati rendszereit, alátámasztását

– monolit beton, vasbeton szerkezetek betonozását, betonbedolgozását végezni üzemi betonból

– zsaluzatokat, állványszerkezeteket és azok elemeit mozgatni, emelni a technológiai előírás alapján

– zsalu és állványtípusok elemeit tisztítani, karbantartani, tárolni és szállításhoz előkészíteni

– elhelyezni, merevíteni, rögzíteni a homlokzati csőállvány szerkezetét, munkaszintjét, feljáróját

– elhelyezni, merevíteni, rögzíteni a homlokzati keretes állvány szerkezetét, munkaszintjét, feljáró elemeit

– elhelyezni az állványok munkavédelmi felszerelését

– bontani az állványok járófelületét, merevítését, szerkezeti elemeit, rögzítését

– hagyományos állványokat építeni, merevíteni és bontani

– faszerkezeteket (fa fedélszerkezetek, fafödémek) építeni, helyreállítani, felújítani, megerősíteni, átalakítani

– előregyártott faszerkezeteket beépíteni

– szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken

– munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni

– működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket

– betartani a biztonsági előírásokat

– munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat

– gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről

– baleset esetén az előírások szerint eljárni

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító száma megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 582 06Zsaluzóácsrészszakképesítés
3.3.4.31 582 02Építményzsaluzat és fémállvány szerelőrészszakképesítés
3.3.5.35 582 07Tetőfedőszakképesítés-ráépülés

 

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11497-12Foglalkoztatás I.
4.4.11499-12Foglalkoztatás II.
4.5.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság
4.6.10101-12Építőipari közös tevékenység
4.7.10102-12Hagyományos zsaluzat és állványzata
4.8.10318-12Rendszerzsaluzatok és állványok
4.9.10100-12Állványzatok
4.10.10319-12Fémszerkezetű állványok
4.11.10099-12Ácsszerkezetek

 

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1.      A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 

 

5.2.      A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
5.2.4.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.5.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli
5.2.6.10101-12Építőipari közös tevékenységírásbeli
5.2.7.10102-12Hagyományos zsaluzat és állványzatagyakorlati
5.2.8.10318-12Rendszerzsaluzatok és állványokírásbeli
5.2.9.10100-12Állványzatokírásbeli
5.2.10.10319-12Fémszerkezetű állványokgyakorlati
5.2.11.10099-12Ácsszerkezetekírásbeli, gyakorlati

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Zsaluzóács feladatok elkészítése

 

A vizsgafeladat ismertetése: Pillér zsaluzat készítése hagyományos zsaluzattal

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Rendszerzsaluzatok, homlokzati fémállványok szerelése, bontása a kiosztási rajzok és anyagkigyűjtések alapján

 

A vizsgafeladat ismertetése: Egyszerű sík födémszerkezet kitűzése, zsaluzása rendszerzsaluzattal, és homlokzati fémállvány szerelése, bontása

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 20 %

 

  1. C) A vizsgafeladat megnevezése: Ács feladatok

 

A vizsgafeladat ismertetése: Fedélszerkezet építése

 

A vizsgafeladat időtartama: 240perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat

 

A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott lakóépület fedélidom szerkesztése, a fedélszerkezethez szükséges anyagmennyiség számítása és dokumentálása, és a tervezett munkáról a számla elkészítése.

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése:               A) Faszerkezetek anyagai, szerkezetei, technológiák és ezek munkavédelmi előírásai
B) Hagyományos és rendszerzsaluzatokra, állványrendszerekre és homlokzati fémállványokra vonatkozó előírások, utasítások
 
A vizsgafeladat ismertetése:                   A) A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza
B) A zsaluzatok és állványok anyagai, típusok kialakítása, felhasználási területe, szereléstechnológiai, munkavédelmi utasítása, és a zsalu és állványrajzok, anyagkigyűjtések, táblázatok értelmezése

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A gyakorlati feladatokat a vizsgaszervező helyileg állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A helyi sajátosságoknak megfelelően a vizsgabizottság dönthet a fent felsorolt feladatok összevonásáról, az előírt vizsgaidőket módosíthatja a konkrét feladat függvényében. A gyakorlati vizsgák összes időtartama 420 perc

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Mérő, kitűző, jelölő eszközök
6.3.Faipari kéziszerszámok
6.4.Faipari kézi elektromos kisgépek
6.5.Faipari telepített gépek
6.6.Szintezőeszközök, műszerek
6.7.Betonbedolgozó eszközök, gépek
6.8.Betonfelület csiszoló, javító eszközök
6.9.Zsalu és állványrendszerek szerelő, karbantartó, megmunkáló kéziszerszámok
6.10.Szereléshez szükséges létra, állvány
6.11.Szerelőszerszámok
6.12.Állványkezelő célszerszámok
6.13.Bontószerszámok
6.14.Műszaki dokumentációk, kiadványok, zsalu és állványrajzok
6.15.Számítógép
6.16.Szoftverek
6.17.Nyomtató, irodatechnikai eszközök
6.18.Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
6.19.Anyagmozgató gépek, eszközök

 

 

  1. EGYEBEK

 

Ez a weblap nem egy konkrét iskoláé, csupán információs portál. Itt nem tudsz jelentkezni sem ingyenes Ács szakképesítésre, sem fizetős Ács szakképesítésre. A közzétett információk helyességéért és valódiságáért nem vállalunk felelősséget.


HIRDETÉS